:

Hur mycket Förtändning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket Förtändning?
 2. Hur fungerar tändningen på en moped?
 3. När ska brytarna öppna?
 4. Hur sätter man i simkort i Doro?
 5. Hur påverkas motorn av att tändningen är för sen?
 6. Vad händer om tändningen står fel?
 7. Hur fungerar en tändning med Brytarspetsar?
 8. Hur justerar man Brytarspetsar?
 9. Var sitter SIM-kortet på en Doro?
 10. Varför måste tändningen ändras efter motorns varvtal?
 11. Hur mycket Förtändning v8?
 12. Hur påverkas en motor som körs med ett alltför tidigt tändläge?
 13. Vad menas med tändföljd t ex 1 3 4 2?

Hur mycket Förtändning?

Detta heter förtändning därför att tändningen (gnistan) kommer innan kolven gått i topp – något som heter övre dödläge (ö. d.). Generellt ska förtändningen på en mopedmotor vara 2-2,5 millimeter, vilket är hur långt kolven har kvar till övre dödläget när gnistan kommer.

Hur fungerar tändningen på en moped?

Runt tändspolen roterar ett svänghjul som har ett antal magneter. När dessa magneter passerar spolens polskor så bildas det strömstötar i spolens lindningar. Genom att kortsluta spolens primärlindning (cirka 200 varv) med en brytarkontakt byggs det upp en kraftig ström och ett kraftigt magnetfält i spolen.

När ska brytarna öppna?

Mät med bladmåttet. 0,4-0,5 mm skall det vara. Sitter en liiiten skruv mitt i brytaren, lossa på den och justera försiktigt tills rätt avstånd fås. När detta är fixat, så tar vi abriss, dvs avståndet mellan spolsko och magnet när brytarna precis skall öppna.

Hur sätter man i simkort i Doro?

Sätt i nano-SIM-kortet genom att försiktigt skjuta in det i SIM- kortshållaren. Se till så att kontakterna på SIM-kortet är vända nedåt och att det avklippta hörnet pekar uppåt, som på bilden. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på SIM-kortet.

Hur påverkas motorn av att tändningen är för sen?

För tidig tändning kan leda till att motorn börjar spika, och det är mycket skadligt för motorn. För sen tändning kan leda till överhettning, då avgasen brinner för fullt då avgasventilen öppnar, och inte får kylning från sätet och topplocket.

Vad händer om tändningen står fel?

Feltändning i motorn är ett funktionsfel som gör att en eller flera av motorns cylindrar inte fungerar. Det orsakar överdrivet slitage och överhettning av motorn och leder till nötning på kolvar och cylindrar.

Hur fungerar en tändning med Brytarspetsar?

Brytarspets är en mekanisk komponent i en Ottomotors tidigare tändsystem som bryter primärlindningen i tändspolen så att en högspänningspuls skapas vilken ger en gnista i tändstiftet så att bränslet antänds.

Hur justerar man Brytarspetsar?

Du snurrar på vevaxeln tills brytaren öppnar som mest. Sen ställer du den tills bladmåttet går lätt igenom men ändå nuddar båda sidorna av brytaren. Du ska hälst slipa ner ytorna på brytarna också för de brukar bildas som en liten knopp på dem som kan ställa till tändningen.

Var sitter SIM-kortet på en Doro?

Obs! Eftersom SIM-korthållaren och minneskorthållaren sitter under batteriet måste du stänga av telefonen om du ska sätta i eller ta ur korten. Tips: Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på minneskortet eller SIM-kortet när du sätter i dem i hållarna.

Varför måste tändningen ändras efter motorns varvtal?

Vid lågt varvtal så tar det längre tid för kolven att pressa ihop blandningen och då så måste man ha en högre förtändning, vid högre varvtal så går det fortare och då behövs inte lika hög tändning. Har du en väldigt sen tändning då kommer den antända blandningen att jaga kolven ner i cylindern och då tappar man effekt.

Hur mycket Förtändning v8?

Har du upp emot 26-27 grader borde det vara tillräckligt. Har du tex 8 grader Base timing och 27 grader totalt, altså med vikterna fullt utslagna så kan du höja tändningen ett par grader på tomgång och på så sätt landa på 29 grader men som sagt 26-27 grader borde vara tillräckligt.

Hur påverkas en motor som körs med ett alltför tidigt tändläge?

För tidig tändning kan leda till att motorn börjar spika, och det är mycket skadligt för motorn. För sen tändning kan leda till överhettning, då avgasen brinner för fullt då avgasventilen öppnar, och inte får kylning från sätet och topplocket.

Vad menas med tändföljd t ex 1 3 4 2?

Vid flera cylindrar har man en tändföljd som anger i vilken ordning motorns cylindrar tänder. Exempelvis är 1-3-4-2 en vanlig tändningsföljd hos fyracylindriga motorer.