:

Hur diagnostisera ljumskbråck?

Innehållsförteckning:

  1. Hur diagnostisera ljumskbråck?
  2. Hur opererar män Pungbråck?
  3. Hur opererar män pungbråck?
  4. När ska män söka vård för ljumskbråck?
  5. Var sitter ljumskbråck?
  6. Hur blir man av med pungbråck?

Hur diagnostisera ljumskbråck?

Symtom vid ljumskbråck

  • Du ser eller känner en mjuk utbuktning under huden vid ljumskarna eller pungen. Det går att trycka tillbaka utbuktningen in i buken.
  • Du har ont i ljumsken eller i pungen, framför allt när du rör dig eller anstränger dig. ...
  • Du har en tyngdkänsla eller känna obehag vid bråcket.
  • Du har ont i magen.

Hur opererar män Pungbråck?

Ingreppet görs antingen i narkos, lokalbedövning eller med ryggbedövning beroen- de på vad du och anestesiläkare kommer överens om. Operationen sker via små snitt i pungen och man syr med stygn som försvinner av sig själv. Efter ingreppet stannar du på uppvakningen ett par timmar.

Hur opererar män pungbråck?

Ingreppet görs antingen i narkos, lokalbedövning eller med ryggbedövning beroen- de på vad du och anestesiläkare kommer överens om. Operationen sker via små snitt i pungen och man syr med stygn som försvinner av sig själv. Efter ingreppet stannar du på uppvakningen ett par timmar.

När ska män söka vård för ljumskbråck?

Ljumskbråck går inte över utan behöver tas bort genom en operation. Barn opereras i princip alltid, oavsett om de inte har symtom. För vuxna görs en bedömning beroende på hur stort bråcket är och om det ger besvär. Det är inte alltid nödvändigt att operera.

Var sitter ljumskbråck?

Ljumskbråck är en försvagning eller defekt i bukväggen. Själva bråcket är en utbuktning av bukhinnan, (”säck”) som ligger under huden. Om man har ett bråck pressas bukhinnan ut genom öppningen i bukväggen av bukinnehållet, vanligtvis tarm och/eller bukfett (så kallat ”tarmkäx”). Ljumskbråcket sitter i ljumsken.

Hur blir man av med pungbråck?

Behandling vid svullen pung Vilken behandling som ges beror på vad som ligger bakom besvären. I vissa fall behövs inte någon behandling, i andra fall kan det bli aktuellt med antibiotika. Vissa tillstånd som ger svullen pung kräver en operation.