:

Hur ska en soptunna stå?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska en soptunna stå?
 2. Hur sorteras soporna i sopbilen?
 3. Hur bred är en sopbil?
 4. När kommer sopbilen Värnamo?
 5. Hur kan man sortera sopor?

Hur ska en soptunna stå?

Kärlets framsida ska placeras med framsidan mot vägen dvs hjulen pekar in mot tomten. Kärlen placeras med 50 cm fritt utrymme runt om och minst 50 cm isär. Det är även viktigt att kärlet för matavfall står till höger och kärlet för restavfall står till vänster - från vägen sett.

Hur sorteras soporna i sopbilen?

Svar: Sopbilarna har olika fack för olika sopor, men det syns inte utifrån. Materialet körs till olika anläggningar för olika typer av materialåtervinning. Om matrester sorteras ut åker de till rötnings- eller komposteringsanläggningar och soppåsen hamnar på förbränningsanläggningen.

Hur bred är en sopbil?

Höjd och bredd Transportbilar för avfall är normalt 2,5 meter breda och har en höjd av ca 3,5 meter. Längden varierar med storleken på lastutrymmet och typ av lastanord- ning. I allmänhet ligger längden mel- lan 7 och 9,5 meter, vanligast är ca 8 meter.

När kommer sopbilen Värnamo?

Hämtning av hushållsavfall för en- och tvåfamiljshus ,med blandat mat- och restavfall sker normalt varannan vecka. Samtliga FNI-abonnemang har tömning av kärl 1 varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka.

Hur kan man sortera sopor?

Förpackningar och tidningar lämnar du på närmaste återvinningsstation. Du som har hemsortering lägger det i ditt kärl.

 1. Färgade glasförpackningar. Sortera dina glasförpackningar i färgat och ofärgat glas. ...
 2. Ofärgade glasförpackningar. ...
 3. Metallförpackningar. ...
 4. Pappersförpackningar. ...
 5. Plastförpackningar. ...
 6. Tidningar och trycksaker.