:

Vilken julgran ska man välja?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken julgran ska man välja?
  2. Vad är mest miljövänligt plastgran eller riktig?
  3. Hur många olika sorters granar finns det?
  4. Vilken julgran är bäst för miljön?
  5. Kan man ha en plastgran utomhus?

Vilken julgran ska man välja?

Den julgran som barrar minst är kungsgranen (Abies nordmanniana). Kungsgranen barrar knappt alls. Den är inte lika känslig för uttorkning och är därför mycket tåligare då den kan lagra vatten i stammen. När kungsgranen blir för gammal (om man sköter den rätt) så faller inte barren av utan barren gulnar istället.

Vad är mest miljövänligt plastgran eller riktig?

Forskare på Florens universitetet i Italien, gjorde en livscykelanalys för att beräkna hur stor klimatbelastning en julgran utgör. Resultatet blev att en äkta odlad gran orsakar utsläpp på nästan två kilo koldioxidekvivalenter. En enkel plastgran genererar 11 kilo. Och en finare plastgran 29 kilo koldioxid.

Hur många olika sorters granar finns det?

På latin heter gransläktet Picea och det finns ungefär 35 olika arter som breder ut sig i Europa, Asien, Nordamerika samt Mexiko. Vår svenska gran heter Picea abies på latin och kallas ibland för rödgran, framförallt när man talar om julgranar. Granen har korta barr och tunn, slät bark.

Vilken julgran är bäst för miljön?

–Om du har möjligheten är det bästa för miljön att hugga en svensk gran, så kallad rödgran, i sin närmiljö i egen eller med tillstånd i annans skog. Nästbäst är att köpa en närodlad, ekologisk gran. Dessa är mer miljövänliga än till exempel en plastgran, säger Peter Roberntz, senior skogsrådgivare på WWF.

Kan man ha en plastgran utomhus?

Plastgran för utomhus Plastgranarna är inte rostskyddsbehandlade men dem är brännlackerade för att klara regn och snö. Det kan uppstå lite slitage efter utomhusanvändning. Det är främst metallen som slits. Inomhus är det inget problem att ha en plastgran i väldigt många år.