:

Hur kan man ha gått tillväga för att få fluorescens i så många olika våglängder?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man ha gått tillväga för att få fluorescens i så många olika våglängder?
  2. Hur fungerar självlysande saker?
  3. Vad används fluorescens till?
  4. Hur lyser självlysande stjärnor?
  5. Vilka färger syns i UV-ljus?

Hur kan man ha gått tillväga för att få fluorescens i så många olika våglängder?

För att kunna använda metoden behövs en ljuskälla, ett filter för att välja våglängd på det exciterade ljuset, ytterligare ett filter för att skilja det exciterade ljuset från de fotoner som håller på att emittera, samt ett detektionssystem alltså något som är till för att ”se” eller registrera energin.

Hur fungerar självlysande saker?

De kan ta upp energi i form av ultraviolett och blått ljus och avge energin igen, dock med längre våglängd i form av ett grönaktigt ljus. När fosforescerande ämnen belyses, lyfts elektroner i ämnena till ett högre energitillstånd. Därefter sjunker elektronerna tillbaka till utgångstillståndet och utsänder därvid ljus.

Vad används fluorescens till?

Fluorescens har stor användning för analysändamål. Många organiska färgämnen ger en mätbar fluorescens även i oerhört utspädd lösning, vilket har utnyttjats på vitt skilda områden. Man har studerat vattenflödet i en grusås använd som vattentäkt, genom infiltrering med en lösning innehållande t.

Hur lyser självlysande stjärnor?

När fosforescerande ämnen belyses, lyfts elektroner i ämnena till ett högre energitillstånd. Därefter sjunker elektronerna tillbaka till utgångstillståndet och utsänder därvid ljus.

Vilka färger syns i UV-ljus?

UV-index

UVIRiskklassStandardiserad klassfärg
Pantone
0–2,5MinimalGrön 375
2,5–5,5LågGul 102
5,5–7,5MåttligOrange 151