:

Vilken är den största banken i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken är den största banken i Sverige?
  2. Vilka är de största svenska bankerna?
  3. Vilken bank är Sveriges största balansomslutning?
  4. Vad är Sveriges största bank i dagsläget?
  5. Vilken bank är bäst i bolån?

Vilken är den största banken i Sverige?

Om vi tittar på balansomslutning så är Sveriges största bank i dagsläget (2019): Nordea (5643 mdr) Handelsbanken (2978 mdr) SEB (2568 mdr)

Vilka är de största svenska bankerna?

Om vi istället tittar på antalet anställda så är de största svenska bankerna (hela koncernen): 1 Nordea (30399) 2 SEB (15946) 3 Swedbank (14536) 4 Handelsbanken (11832)

Vilken bank är Sveriges största balansomslutning?

Om vi tittar på balansomslutning så är Sveriges största bank i dagsläget (2018): 1 Nordea (5643 mdr) 2 Handelsbanken (2978 mdr) 3 SEB (2568 mdr) 4 Swedbank (2246 mdr)

Vad är Sveriges största bank i dagsläget?

Om vi tittar på balansomslutning så är Sveriges största bank i dagsläget (2019): 1 Nordea (5643 mdr) 2 Handelsbanken (2978 mdr) 3 SEB (2568 mdr) 4 Swedbank (2246 mdr)

Vilken bank är bäst i bolån?

Detta enligt SKI (Svenskt kvalitetsindex) som mäter detta varje år tillsammans med Handelsbanken. Inom Bolån så är Länsförsäkringar Bank bäst med Skandia på en andra plats bland svenska banker. – Här hittar du bäst bolån. Inom privatlån så är ICA Banken bäst följt av Ikanobanken.