:

Hur hög trappstege?

Innehållsförteckning:

  1. Hur hög trappstege?
  2. Hur högt får man stå på stege?
  3. Hur mycket ska en stege luta?
  4. Hur länge får man arbeta från stege uppställning?
  5. Vad är en Trådstege?
  6. Hur länge håller en Aluminiumstege?

Hur hög trappstege?

Hur hög en dubbelsidig trappstege ska vara beror till stor del på den uppgift du behöver den till. En sak som du alltid måste komma ihåg när du köper dubbelsidig trappstege är att av säkerhetsskäl ska du aldrig gå på de två översta stegen.

Hur högt får man stå på stege?

Arbetsmiljöverkets AFS 2004:3 reglerar utformning och användning av stegar, där står bland annat att stegen måste vara typkontrollerad enligt svensk standard SS 2091, vilket våra stegar är. Det står också att anliggan de stegar längre än 5 meter och fristående stegar högre än 3 meter måste stagas eller förankras.

Hur mycket ska en stege luta?

Tänk på: En anliggande stege står säkrast när den lutar cirka 75 grader. Mät med armen så som bilden visar, så blir lutningen korrekt. Det bästa är om stegens glidskydd är av allround-typ så att stegen kan användas säkert på de flesta underlag.

Hur länge får man arbeta från stege uppställning?

10 § Stege får användas endast som tillträdesled och för kortvarigt arbete från stegen. Arbete från stege får endast ske om riskerna med att använda stege är så små att annan säkrare utrustning inte är befogad. 11 § Stegar skall användas på ett sådant sätt att man kan stå stadigt och hålla sig fast på ett säkert sätt.

Vad är en Trådstege?

Vid vissa installationer behöver trådstegen potentialutjämnas. Anledningen är främst att man vill uppnå skyddsutjämning eller funktionsutjämning. Främsta anledningen till att skyddsutjämna är att skydda mot beröringsspänningar som kan bero på fel i elnätet.

Hur länge håller en Aluminiumstege?

För trappstegar är den största risken att de välter. Fall från stege ger långa sjukskrivningar, i medeltal 50 dagar vid arbetsolyckor. Medeltalet för arbetsolyckor i allmänhet är 29 dagar.