:

Hur gör man med en ny ugn?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man med en ny ugn?
  2. Hur funkar Cylinda ugn?
  3. Varför ryker ugnen när jag slår på den?
  4. Vad betyder symbolerna på ugnen Cylinda?
  5. Hur sätter man på en Cylinda ugn?

Hur gör man med en ny ugn?

Sätt ugnen på 200 grader och under/över värme och låt den stå så i 1 timma med stängd lucka. Sen ska man sätta på grillfukntionen och låta den stå i 30 min. Sen ska man vädra ur ugnen i 2 timmar. Och sist men inte minst: städa ur den med såpa.

Hur funkar Cylinda ugn?

Den fungerar som en traditionell ugn med fläkt (funktionen rekommenderas vid bakning). När denna funktion aktiveras startas en fläkt på bakre ugns- väggen.

Varför ryker ugnen när jag slår på den?

Det är vanligt att fett och olja droppar ned på värmeelementet när mat tillagas i ugnen. Fett kan också avdunsta från mat och fastna i ugnens tak eller på sidorna. När grillen eller ugnen slås på nästa gång kommer detta att bränna fettet, vilket gör att det ryker och luktar rök.

Vad betyder symbolerna på ugnen Cylinda?

Symbolen för över- och undervärme Funktionen som symboliseras av två horisontellt liggande streck betyder att värme kommer från det övre och det undre värmeelementet. Två horisontellt liggande streck i symbolens övre eller nedre del betyder att extra värme kommer från ugnens övre eller undre värmeelement.

Hur sätter man på en Cylinda ugn?

Enheten måste installeras så att den här helt frånkopplad från nätverket. Separationen måste göras antingen via en kontakt för huvudström eller en kontakt som är inbyggd i den fasta elinstallationen, i enlighet med konstruktionsföreskrifterna. Den bakre ytan på ugnen blir mycket varm när den används.