:

Vilket elföretag?

Innehållsförteckning:

  1. Vilket elföretag?
  2. Var kollar man elpriserna?
  3. Hur fungerar pristak på el?
  4. Hur kommer elpriset utvecklas?
  5. Kan man välja vilket elbolag som helst?
  6. Vad kommer elen kosta?
  7. Hur mycket kostar en kWh el?

Vilket elföretag?

Bäst elbolag är det elbolaget som passar din ekonomi och elkonsumtion bäst. Därför skiljer det sig från fall till fall, beroende på vilka prioriteringar du som kund har. Elbolagen som vi valt ut är Skellefteå Kraft, Telge Energi, Fortum och Greenely.

Var kollar man elpriserna?

Prisutveckling för rörligt elpris Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor. Du kan även klicka i boxarna för föregående år 20 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder. Alla priser är exklusive moms och påslag.

Hur fungerar pristak på el?

*Pristak fungerar som en försäkring mot prisstegringar under året och garanterar att ditt elpris i snitt över 12 månader inte överstiger en viss nivå. Pristaket garanteras för en 12-månadersperiod i taget, räknat från dagen pristaket aktiverades.

Hur kommer elpriset utvecklas?

Prognos av elpriset under 2022 Terminspriserna ger indikationen att elpriset kommer vara cirka 89 öre/kWh under juli – september och att elpriset kommer gå upp till cirka 116 öre/kWh under oktober – december. 20 öre/kWh.

Kan man välja vilket elbolag som helst?

Vilket elbolag kan du ha? Vilket Elbolag som du kan ha beror oftast på vart du bor. I praktiken skulle du kunna ha vilket elhandelsbolag som helst eftersom de köper el av elproducenterna och säljer den vidare. Dock är vissa elhandelsbolag begränsade till vissa olika regioner.

Vad kommer elen kosta?

Elkostnaden per kWh under var elkostnaden i genomsnitt 175 öre per kilowattimme för hushåll där förbrukningen översteg 15.000 kWh/år. Siffrorna inkluderar elnätsavgifter, elpris och skatter. Under 2020 hade många villor en totalkostnad för el som var ca 1,4 kr per kilowattimme (kWh).

Hur mycket kostar en kWh el?

Enligt SCB kostar 1 kWh för de flesta elkonsumenter i Sverige mellan cirka 1,5 – 2,5 kr inkl. moms. Detta pris inkluderar nätavgifter och energiskatt (0,44 kr) och baseras på 2019.