:

Hur räknar man ut CPM pris?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknar man ut CPM pris?
  2. Vad står CPC för?
  3. Vad är eCPM?
  4. Vad betyder Impressions marknadsföring?
  5. Vad kostar PPC?
  6. Vad menas med Impressions?

Hur räknar man ut CPM pris?

Kunden köper 1 miljoner exponeringar. Vad blir CPM? Svar: (50 000 kr / 1 miljon) x 1000 = 50 CPM (totalt 50 kr för tusen visade annonser).

Vad står CPC för?

CPC – Cost Per Click – Kostnad per klick Används vid annonsering och innebär att du betalar per klick på din annons.

Vad är eCPM?

Effektiv kostnad per tusen visningar – eCPM – är en uppskattning av intäkten du får för var tusende annonsvisning. eCPM beräknas som (total intäkt/visningar) × 1 000.

Vad betyder Impressions marknadsföring?

En impression eller visning är ett mätvärde som används normalt inom annonsering för att visa ur många gånger en annons har blivit visad. Många gånger delas det in i unika visningar (Unique impressions) eller impressions. Antallet impressions säger något om hur mycket exponering du har fått på din annons.

Vad kostar PPC?

PPC-budgeten kan variera mellan dollar baserat på ditt innehåll och webbsidans cookies. Många mätvärden relateras till PPC-kostnaden, som kostnad per klick (CPC), klickfrekvens (CTR), konverteringsfrekvens, kostnad per konvertering (CPA) och ogiltiga klickfrekvens.

Vad menas med Impressions?

En impression eller visning är ett mätvärde som används normalt inom annonsering för att visa ur många gånger en annons har blivit visad. Många gånger delas det in i unika visningar (Unique impressions) eller impressions. Antallet impressions säger något om hur mycket exponering du har fått på din annons.