:

Vad behöver du tänka på när du ska välja material till en produkt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad behöver du tänka på när du ska välja material till en produkt?
 2. Vad finns det för byggmaterial?
 3. Vilka material använder man framför allt till stora byggnader?
 4. Vilket eller vilka av följande byggmaterial tillverkas av material som kommer från naturen?
 5. Vad använder man betong till?
 6. Vad betyder byggnadsmaterial?
 7. Vilka material användes förr i tiden?

Vad behöver du tänka på när du ska välja material till en produkt?

Kriterierna och egenskaperna för val av material kan vara komplexa. I följande avsnitt förklaras de viktigaste produktegenskaperna och testmetoderna....Krav på området för applikationsteknik

 • Elektrotekniska krav. ...
 • Mekanisk belastning. ...
 • Termisk belastning. ...
 • Kemisk belastning. ...
 • Tribologisk belastning. ...
 • Användningsområde/Industrigren.

Vad finns det för byggmaterial?

Olika byggmaterial

 • Gips. Gipset som är en mineral är framförallt en industriråvara, och används i första hand i form av gipsskivor till beklädnad av väggar, tak och undergolv i moderna byggnader i Sverige. ...
 • Trä ...
 • Betong/Cement. ...
 • Plast. ...
 • Sten. ...
 • Stål. ...
 • Lera. ...
 • Naturmaterial.

Vilka material använder man framför allt till stora byggnader?

Vad är dina tankar om höghus i trä? Förutom hållbarhet ger KL-trä många fördelar för höga byggnader. Det är ett lätt material som kan prefabriceras och monteras snabbt, och det gör att höga byggnader kan byggas snabbare och med bättre ekonomi när man använder det klokt.

Vilket eller vilka av följande byggmaterial tillverkas av material som kommer från naturen?

Sten, trä, växtfiber, lera, grus och sand är exempel på råvaror som används att bygga med. Före den industriella revolutionen vid 1800-talets mitt hämtades som regel byggmaterialet från naturen nära byggplatsen. Där det till exempel finns lerfyndigheter kan man i äldre väggar se lerklining, lersten eller tegel.

Vad använder man betong till?

Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Det används i allt från bostäder och infrastruktur till säker vattenhantering och elförsörjning. Betongen är en grundpelare för den välfärd som efterfrågas i dagens moderna samhälle.

Vad betyder byggnadsmaterial?

Vid byggandet och underhållet av en byggnad används ett mycket stort antal olika material. Viktiga egenskaper för ett byggnadsmaterial är hållfasthet, livslängd och underhåll samt miljöpåverkan. Kostnaden för byggnadsmaterialen i en byggnad uppgår till ungefär 40% av den totala byggkostnaden.

Vilka material användes förr i tiden?

Sten, trä, växtfiber, lera, grus och sand är exempel på råvaror som används att bygga med. Före den industriella revolutionen vid 1800-talets mitt hämtades som regel byggmaterialet från naturen nära byggplatsen. Där det till exempel finns lerfyndigheter kan man i äldre väggar se lerklining, lersten eller tegel.