:

Vilket är det enda atypiska symtomet på magsår?

Innehållsförteckning:

  1. Vilket är det enda atypiska symtomet på magsår?
  2. Vad är Duodenalsår?
  3. Vad ska man göra om man har magsår?
  4. Vad betyder Eradikeras?
  5. Varför gör man en gastroskopi?

Vilket är det enda atypiska symtomet på magsår?

Atypiska symtom är bröstsmärta, epigastralgi, besvär från svalget, och luftvägsbesvär.

Vad är Duodenalsår?

Duodenalsår orsakas nästan uteslutande av helicobacter pylori. Vid gastroskopiverifierad duodenalsår ges en veckas eradikeringsbehandling enligt behandling av ventrikelulcus. Föregående HP-test behövs ej, dock kontrolleras HP-antigen efter eradikeringen enligt ovan.

Vad ska man göra om man har magsår?

Magsår behandlas med ett läkemedel som tillhör läkemedelsgruppen protonpumpshämmare. De verkar genom att minska mängden saltsyra i magsäcken. Magsår kan bero på en bakterie som heter Helicobacter pylori. Då får du antibiotika tillsammans med protonpumpshämmare.

Vad betyder Eradikeras?

En behandling, eradikering, av infektionen lyckas i 70–90 % av fallen vid första försöket. Endast någon procent smittas igen i vuxen ålder. Infektionen startar i den distala delen, antrum, och med åren engageras även den proximala delen, corpus och fundus.

Varför gör man en gastroskopi?

Gastroskopi är en undersökning. Läkaren undersöker magens inre med ett gastroskop. Det är en mjuk slang som leds ner till magsäcken genom munnen. Undersökningen kan till exempel visa om du har en inflammation, sår eller tumörer i magen.