:

Hur ser arbetsmarknaden ut för fastighetsförvaltare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ser arbetsmarknaden ut för fastighetsförvaltare?
  2. Vad arbetar en fastighetsförvaltare med?
  3. Vilka områden måste en fastighetsförvaltare ha kunskap inom?
  4. Vad är en fastighetschef?
  5. Vad är fastighetsförvaltning?
  6. Vad menas med fastighetsskötsel?
  7. Vad gör man som uthyrare?

Hur ser arbetsmarknaden ut för fastighetsförvaltare?

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att fastighetsförvaltare kommer ha goda möjligheter till arbete. På fem års sikt bedöms fastighetsförvaltare möta en arbetsmarknad i balans. Det innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket.

Vad arbetar en fastighetsförvaltare med?

Vad gör en fastighetsförvaltare: En fastighetsförvaltare har ett övergripande ansvar för att utveckla, bevara och förbättra en eller flera fastigheter. I rollen ingår ofta ett personalansvar för de fastighetsskötare, -värdar och -tekniker som arbetar i fastigheterna.

Vilka områden måste en fastighetsförvaltare ha kunskap inom?

Ekonomiska fastighetsförvaltare förhandlar om lokalhyror och skriver hyreskontrakt. De kan också ha ansvar för bokföring och skattefrågor med mera. Det är en fördel om man är intresserad och kunnig i teknik, ekonomi och arbetsledning.

Vad är en fastighetschef?

Högsta chef i företag utan chefshierarki som förmedlar tjänster inom förvaltningen och skötsel av fastigheter till andra företag och organisationer. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom förvaltning och skötsel av fastigheter samt ansvarar för personal.

Vad är fastighetsförvaltning?

Fastighetsförvaltning är den drift och underhåll som behövs för att alltifrån bostäder till kommersiella och/eller industriella fastigheter ska fungera effektivt och optimalt.

Vad menas med fastighetsskötsel?

Fastighetsskötsel är ett brett begrepp som omfattar såväl den inre skötseln av en fastighet som den yttre skötseln. I den inre fastighetsskötseln ingår till exempel att fixa droppande kranar, byta packningar, besikta lägenheter, städa trapphus, fixa trilskande kopiatorer, sköta posthantering eller byta lampor.

Vad gör man som uthyrare?

Som uthyrare arbetar man med administration, kundkontakter och med fastigheter. Uthyrare hjälper kunder att hitta lokaler eller lägenheter efter deras behov. Uthyrarens jobb är att hitta objekt för kunder där de trivs och hjälpa företag att hitta passande lokaler så att företagen kan utvecklas vidare.