:

Vad menas med Blädning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med Blädning?
  2. När började man Kalhugga?
  3. Hur mycket kostar en skördare?
  4. Hur mycket hugger en skördare per dag?
  5. När började man med kalhyggen?

Vad menas med Blädning?

Blädning är en gallring där skogen efter avverkningen är fullskiktad. En skog som sköts med upprepade blädningar sköts med skogsskötselsyste- met blädningsbruk. En fullskiktad skog har träd i alla höjdklasser, från små plantor till stora träd, i alla delar av skogen, och det finns alltid fler små än stora träd.

När började man Kalhugga?

I början av 1300-talet infördes därför kalhuggning.

Hur mycket kostar en skördare?

En skördare är maskinen som fäller träden och en skotare den som städar och fraktar bort de avverkade träden. Priset för fordonen varierar kraftigt beroende på storlek och märke. Du kan räkna mellan två till fem miljoner per maskin men det går att komma undan lite billigare om du köper begagnat.

Hur mycket hugger en skördare per dag?

Om vi säger att en skördare producerar dubbelt så mycket på en timme som en van huggare gör på en dag så närmar vi oss sanningen. Prestationen för en van huggare kan ligga så högt som 10 - 50 m3 per dag, den lägre siffran för gallring i klen skog, den högre för timmerställningar (ref. Dan Sjöberg, Sundsvall).

När började man med kalhyggen?

Sverige började använda sig av trakthyggesbruk i bred skala runt 1950. Tanken bakom systemet är att man ska ha en jämn tillväxt av skog i olika åldrar över hela skogslandskapet.