:

Vad behövs för att en växt ska bli godkänd som e-planta?

Innehållsförteckning:

  1. Vad behövs för att en växt ska bli godkänd som e-planta?
  2. Vilka äger varumärket E-planta?
  3. Vad är en e planta?
  4. Hur många på ett ungefär e märkta fruktträd finns det?
  5. Varför e planta?
  6. Vad menas med Svagväxande äppelträd?
  7. Får man importera växter?

Vad behövs för att en växt ska bli godkänd som e-planta?

Vad krävs för att en växt ska få betecknas som E-planta? Växterna måste uppfylla höga krav på odlingsvärde, sort/artäkthet samt sundhet. Detta framgår av provodlingar på olika platser i landet. Flertalet av E-märkta växter är framtagna vid olika projekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Vilka äger varumärket E-planta?

E-planta är ett varumärke och en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter utvalda för svenskt klimat. Sortimentet består av träd, buskar, häck-, kläng- och barrväxter samt certifierade frukt- och bärsorter. Varumärket E-planta ägs av Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS).

Vad är en e planta?

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade buskar och träd utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (=certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning. Väljer du E-märkta växter får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta tuffa svenska klimat år efter år.

Hur många på ett ungefär e märkta fruktträd finns det?

Idag finns det ca 160 träd och buskar samt ett 90-tal fruktträd och bärväxter som har fått märkningen och många av dem är välkända växter som kan ses som ett bassortiment i trädgården.

Varför e planta?

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade buskar och träd utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (=certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning. Väljer du E-märkta växter får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta tuffa svenska klimat år efter år.

Vad menas med Svagväxande äppelträd?

SVAGVÄXANDE GRUNDSTAM – ÄPPLE Ett helt annat växtsätt och utseende får träd som är ympade på en svagväxande grundstam. Träden blir små, lättplockade och ger skörd i tidig ålder. I den kommersiella äppelodlingen används numer uteslutande svagväxande träd, men de är mycket intressanta också för fritidsodlare.

Får man importera växter?

En del växter och växtprodukter får du inte ta in i Sverige alls om de kommer från länder utanför EU, eftersom risken för att de sprider karantänskadegörare är mycket stor. Det är samma regler i hela EU. Importförbudet gäller till exempel plantor av många barrträd, citrusväxter och utsädespotatis.