:

Hur bokförs förbjudna lån?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokförs förbjudna lån?
  2. Får ett aktiebolag låna ut pengar?
  3. Hur bokförs lån till aktieägare?
  4. Kan man fakturera sitt eget aktiebolag?
  5. Vad är ett villkorat aktieägartillskott?

Hur bokförs förbjudna lån?

Kortfristiga lån som inte står i strid mot lånebestämmelserna i ABL bokförs i debet på konto 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående och långfristiga lån i debet på konto 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del. Vid återbetalning krediteras kontot, lånefordringar.

Får ett aktiebolag låna ut pengar?

Reglerna om låneförbud I 21 kap. 1 § ABL finns det allmänna låneförbudet som anger vilka fysiska och juridiska personer som ett aktiebolag inte får låna ut pengar till, den så kallade förbjudna kretsen. Den förbjudna kretsen utgörs av det långivande bolagets styrelse, VD och aktieägare (p. 1-2).

Hur bokförs lån till aktieägare?

Ett lån från aktieägare klassificeras som en långfristig skuld eller en kortfristig skuld beroende på om skulden avser att vara långfristig (>1 år) eller kortfristig (

Kan man fakturera sitt eget aktiebolag?

Det finns inget hinder mot att en persons enskilda firma fakturerar samma persons hel- eller delägda aktiebolag. Däremot kan ersättningen komma att beskattas som lön hos personen, om verksamheten i den enskilda firman inte bedöms vara tillräckligt självständig.

Vad är ett villkorat aktieägartillskott?

Vid ett villkorat aktieägartillskott lämnas villkor gentemot övriga aktieägare om att aktieägaren förbehåller sig rätten att få tillbaka kapitalet om vissa förutsättningar uppfylls, till exempel att det återigen finns tillräckligt med vinstmedel i bolaget.