:

Vad är Klofals?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Klofals?
  2. Varför biter hunden på sina ben?
  3. Hur ser man pulpan?
  4. Hur ser man vart pulpan är på svarta klor?
  5. Hur ser pulpan ut på svarta klor?
  6. Hur länge kan pulpan blöda?

Vad är Klofals?

Paronychi, eller klofalsinflammation, innebär att de mjukdelar som omger klon har blivit inflammerade. Tillståndet kan ha flera olika orsaker. Vanligtvis föreligger en bakterie- eller svampinfektion i klofalsen. Klofalsinflammation kan uppkomma i samband med kloskada.

Varför biter hunden på sina ben?

Överslagshandlingar av olika slag är tydliga tecken på stress, till exempel att hunden frenetiskt slickar sig eller bitersina tassar. Att hunden är stirrig, pipig, osäker eller aggressiv kan också vara tecken på att hunden är stressad.

Hur ser man pulpan?

Hur ser man vart pulpan är på svarta klor?

Hur ser pulpan ut på svarta klor?

Hur länge kan pulpan blöda?