:

Vad kan man bli om man går informations och medieteknik?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man bli om man går informations och medieteknik?
  2. Vilken inriktning ska jag gå teknik?
  3. Vilka ämnen läser man om man går teknik?
  4. Hur är det att gå teknik på gymnasiet?
  5. Kan man få jobb efter Teknikprogrammet?
  6. Vad kan man jobba med om man går barn och fritid?

Vad kan man bli om man går informations och medieteknik?

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen information- och medieteknik kan vara: systemvetare, systemutvecklare, webbdesigner, nätverkstekniker, datatekniker eller civilingenjör.

Vilken inriktning ska jag gå teknik?

Teknikprogrammet med inriktning teknik ger dig kurser som krävs för behörighet till vissa ingenjörsutbildningar på högskola/universitet. Det finns olika inriktningar inom Ingenjörsyrket men de flesta har behörighetskravet Fysik 2, Kemi 1 och Matte 3c. Ibland kan det även behövas Matte 4.

Vilka ämnen läser man om man går teknik?

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Hur är det att gå teknik på gymnasiet?

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling.

Kan man få jobb efter Teknikprogrammet?

Utbildning. De flesta yrken inom det tekniska området kräver några års eftergymnasial utbildning vid högskola eller universitet. Tekniska utbildningar finns även inom Yrkeshögskolan. Men man kan också arbete direkt efter gymnasiet och efter T4 (fjärde året på Teknikprogrammet) blir man Gymnasieingenjör.

Vad kan man jobba med om man går barn och fritid?

Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.