:

Hur minskar jag storleken på pdf?

Innehållsförteckning:

  1. Hur minskar jag storleken på pdf?
  2. Kan man komprimera en pdf?
  3. Hur gör man en pdf med flera sidor?
  4. Varför skriver inte skrivaren ut pdf?
  5. Hur ska du skanna filer till PDF?
  6. Hur ska du skanna ett pappersdokument till PDF?
  7. Hur ska jag redigera text i ett skannat dokument?

Hur minskar jag storleken på pdf?

Öppna de PDF-filer som du vill komprimera i appen Förhandsvisning på datorn. Välj Arkiv > Exportera. (Välj inte Exportera som PDF.) Klicka på popupmenyn Quartz-filter och Minska filstorlek.

Kan man komprimera en pdf?

Med Adobe Acrobats onlineverktyg för pdf-komprimering kan du komprimera pdf-filer direkt i webbläsaren. Använd pdf-komprimeraren för att göra stora filer mindre och enklare att dela.

Hur gör man en pdf med flera sidor?

Öppna Acrobat DC för att kombinera filer: Öppna verktygsfliken och välj Kombinera filer. Lägga till filer: Klicka på Lägg till filer och markera filerna du vill inkludera i pdf:en. Du kan slå samman pdf:er eller kombinera pdf:er med andra filer.

Varför skriver inte skrivaren ut pdf?

Kontrollera att kabeln som ansluter skrivaren till datorn sitter i ordentligt. Om skrivaren är ansluten till en USB-hubb ska du koppla ur kabeln från hubben. Anslut sedan kabeln direkt till en USB-port på datorn. Stäng av skrivaren.

Hur ska du skanna filer till PDF?

Markera kryssrutan Bifoga till befintlig PDF. Om filerna är öppnade i Acrobat, markerar du en lämplig fil i listrutan eller klickar på Bläddra och väljer sedan en lämplig fil. Om du vill skanna flera filer till PDF klickar du på ikonen Inställningar. Gränssnittet för Anpassad skanning öppnas.

Hur ska du skanna ett pappersdokument till PDF?

Skanna ett pappersdokument till PDF med Identifiera färgläge automatiskt (Windows) Välj Verktyg > Skapa PDF > Skanner > Identifiera färgläge automatiskt. Obs! Gör följande om du vill lägga till dokumentet, som du ska skanna, till en befintlig fil: Markera kryssrutan Bifoga till befintlig PDF.

Hur ska jag redigera text i ett skannat dokument?

Redigera text i ett skannat dokument Öppna den skannade PDF-filen i Acrobat. Välj Verktyg > Redigera PDF. OCR-inläsningar tillämpas automatiskt på dokumentet och det konverteras till en fullt redigerbar kopia av PDF-filen.