:

Vad betyder EPC på VW?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder EPC på VW?
  2. Varför lyser Motorlampan i bilen?
  3. Kan Motorlampan slockna av sig själv?
  4. Kan man köra med gul Motorlampa?
  5. Vad innebär om en gul lampa lyser på bil?

Vad betyder EPC på VW?

EPC = Electronic Power Control, dvs att du saknar gaswire och har elektronisk gas. Bara att åka till närmsta verkstad eller polare med VAG-Com o läsa felkoder.

Varför lyser Motorlampan i bilen?

När motorvarningslampan tänts innebär det att bilen detekterat något fel eller problem som gör att motorn eller avgasreningen inte fungerar som det är tänkt. Vanligtvis behöver bilen omgående komma in på verkstad för att felsökas. Lampan är till för att varna och göra föraren uppmärksam på att något är fel.

Kan Motorlampan slockna av sig själv?

På de flesta bilmodeller slocknar lampan när/om felet försvinner. Vissa har efter ett visst antal felfria starter. Det är olika. Om lampan tänds en stund och sedan slocknar när du slår på tändningen är felet borta.

Kan man köra med gul Motorlampa?

Att motorlampan lyser beror på att något är fel på motorn, stanna omedelbart om lampan lyser rött och kontakta en verkstad. Lyser lampan gult kan du själv köra till närmsta verkstad för diagnos av vad som kan vara orsaken till att motorlampan lyser.

Vad innebär om en gul lampa lyser på bil?

En gul lampa innebär ofta att det trots ett eventuellt problem är okej att köra vidare en begränsad sträcka. Lyser en röd lampa bör du däremot stanna mer omedelbart på ett säkert ställe, kontrollera i bilens manual vad lampan innebär och vid behov ringa assistans, för att ta bilen till en verkstad.