:

Var på skalan ligger partierna?

Innehållsförteckning:

  1. Var på skalan ligger partierna?
  2. Hur fungerar Gal Tan skalan?
  3. Hur höger är SD?
  4. Vilka är ideologins främsta politiska idéer?
  5. Hur många personer röstade på SD?

Var på skalan ligger partierna?

Partiernas placering på skalan Värdet 10 på skalan var längst till höger och värdet 0 var längst till vänster. Längst till höger sattes Moderaterna (värde 8,4), därefter följde Sverigedemokraterna (7,7), Kristdemokraterna (6,9), Folkpartiet (6,7), Centerpartiet (6,2) och Junilistan (värde 5,6).

Hur fungerar Gal Tan skalan?

GAL står för Grön, Alternativ och Libertär/Libertariansk, medan TAN finns i den motsatta ytterligheten och står för Traditionell, Auktoritär och Nationalistisk. Skiljelinjen handlar i detta system inte om fördelningspolitik, utan om sociala och kulturella värden.

Hur höger är SD?

Sverigedemokraterna (SD) är ett nationalistiskt, socialkonservativt och högerpopulistiskt politiskt parti i Sverige. På partiets valsedlar anges partibeteckningen Sverigedemokraterna. Partiledare är sedan 2005 Jimmie Åkesson.

Vilka är ideologins främsta politiska idéer?

Till de klassiska ideologier räknas liberalism, socialism och konservatism. Dessa ideologier utformades under 1600-talet till och med 1800-talet. Andra framträdande ideologier är kristdemokrati och grön ideologi, även kallad ekologism, likaså räknas även anarkism, feminism och nationalism.

Hur många personer röstade på SD?

Sverigedemokraterna blev återigen vågmästare med 17,53 procent av rösterna och 62 mandat. Socialdemokraterna blev det största partiet med 28,26 procent av rösterna och erhöll 100 mandat, men valresultatet blev det lägsta i partiets historia sedan allmän rösträtt infördes år 1921.