:

Vad är git repository?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är git repository?
  2. Hur använder man git?
  3. Vad gör git commit?
  4. Vad är skillnaden mellan git och GitHub?
  5. Vad är Git Rebase?

Vad är git repository?

En “git-repository” är en samling av filer och mappar som Git håller koll på- och hanterar ändringar i. Varje git-repository har en egen mapp, som kan heta t. ex. ospp-projekt-grupp-1 eller något liknande, egentligen vad som helst.

Hur använder man git?

Git är distribuerat vilket innebär att ett centralt arkiv saknas och att vem som helst kan skapa en egen kopia av ett repository. Git är därför ett bra system att använda om man är flera utvecklare i samma projekt men det är också perfekt för egna projekt som man jobbar själv i.

Vad gör git commit?

När man commit:ar sina filer så ska man ge en beskrivning på vad man har gjort för ändring på filerna, t. ex “Fixed bug #1103”. Utöver detta så säger man att man är nöjd med filerna. Det finns två sätt att lägga till beskrivningen, inline med hjälp utav git commit -m eller via en editor, git commit .

Vad är skillnaden mellan git och GitHub?

git är en lokal VCS-programvara som gör det möjligt för utvecklare att spara ögonblicksbilder av sina projekt över tid. Det är i allmänhet bäst för individuell användning. GitHub är en webbaserad plattform som innehåller gits versionskontrollfunktioner så att de kan användas tillsammans.

Vad är Git Rebase?

Vad är git rebase? Från ett innehållsperspektiv förändras omgränsningen basen för din gren från en engagemang till en annan så att det verkar som om du hade skapat din filial från en annan engagemang. Internt uppnår Git detta genom att skapa nya åtaganden och tillämpa dem på den angivna basen.