:

Hur många hoppar av skolan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många hoppar av skolan?
  2. Hur många går ut gymnasiet?
  3. Hur många klarar skolan?
  4. När infördes gymnasieexamen?
  5. Hur många procent går vidare till gymnasiet?
  6. Hur många klarar inte skolan?
  7. Hur många klarar grundskolan?

Hur många hoppar av skolan?

Var fjärde gymnasieelev hoppar av skolan helt och hållet eller lämnar den med stora luckor i betyget. Många av dem hade klarat studierna om skolan visat mer engagemang, hävdar Sveriges Kommuner och Landsting. Tiotusentals ungdomar i varje årskull klarar alltså inte gymnasieskolan.

Hur många går ut gymnasiet?

Drygt 70 procent av alla elever som börjar på ett yrkes- eller högskoleförberedande program på gymnasiet går ut med en godkänd gymnasieexamen. Drygt var femte elev slutför inte sina studier eller går ut med ofullständiga betyg.

Hur många klarar skolan?

I cirkeldiagrammet ovan visas andelen elever som gick ut grundskolan med betyget godkänt eller högre i alla ämnen våren 2021. Drygt tre fjärdedelar av eleverna uppnådde kunskapskraven och fick fullständiga slutbetyg.

När infördes gymnasieexamen?

I samband med GY 2011 infördes en gymnasieexamen, men i och med att den inte existerade innan reformen är det inte möjligt att studera sannolikheten att ta en examen.

Hur många procent går vidare till gymnasiet?

Kön. Totalt var 87 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till gymnasiet 2021 (figur 1). Andelen flickor som uppnådde behörighet till gymnasiet var 87 procent. Motsvarande andel för pojkar var 86 procent.

Hur många klarar inte skolan?

Nära 116 000 elever gick ut grundskolan våren 2021. Knappt var fjärde elev hade inte uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och saknade därmed fullständiga betyg från grundskolan.

Hur många klarar grundskolan?

Omkring 115 000 ungdomar avslutade i våras årskurs nio och gick ut grundskolan. Andelen som fick godkända betyg i kärnämnena svenska, engelska och matematik samt de ytterligare fem ämnen som krävs för behörighet till ett nationellt gymnasieprogram ökade med omkring en procentenhet och uppgick till drygt 85 procent.