:

Vad kostar det att få el till hus?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar det att få el till hus?
  2. Hur får man el till huset?
  3. Vad ingår i anslutningsavgift el?
  4. Vad kostar det att dra ny el i ett hus?
  5. Hur lång tid tar det att koppla in el?

Vad kostar det att få el till hus?

Så här mycket får det kosta att ansluta sig

Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen)Avgift (belopp exklusive moms)
0-200 meter30 500 kr
200-600 meter30 5 kr/meter
meter135 3 kr/meter
meter519 3 kr/meter
BE

Hur får man el till huset?

Elnätsföretaget måste ansluta ditt hus till elnätet, om du begär det. När elnätsföretaget ansluter din anläggning till elnätet kan de ta ut en anslutningsavgift som du måste betala. Anslutningsavgiften och övriga villkor kring anslutningen ska enligt ellagen vara skäliga.

Vad ingår i anslutningsavgift el?

Kostnaden för en tillfällig anslutning med en mätarsäkring på 16-63 ampere, där det är möjligt att ansluta till elnätet är 6 125 kronor. Efter 18 månader tillkommer även en månadsavgift på 750 kronor per månad.

Vad kostar det att dra ny el i ett hus?

Prisexempel för ett 1,5-planshus på 140 kvadratmeter: Huset har en elcentral i plåt samt en elmätartavla. I detta fall kommer bytet av elsystem att kosta närmare 60 000 kronor (exklusive rot-avdrag). Om du utnyttjar rot-avdraget kan du dra av cirka 12 500 kronor i arbetskostnad.

Hur lång tid tar det att koppla in el?

Hur lång tid tar anslutningen? En elanslutning från förfrågan till det att ditt hus fått el kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen.