:

Hur anmäler man ambulanspersonal?

Innehållsförteckning:

  1. Hur anmäler man ambulanspersonal?
  2. Kan ambulans göra Orosanmälan?
  3. Vad krävs för att patienten ska anmäla en händelse till IVO?
  4. Vad krävs för att få en orosanmälan?
  5. Vad krävs för att IVO ska utreda klagomål från patienter?

Hur anmäler man ambulanspersonal?

Synpunkter på omhändertagande av ambulanssjukvården

  1. Kontakta oss via e-post eller per telefon, 018-611 00 00.
  2. Genom en anmälan till Patientnämnden.
  3. Genom en anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg.

Kan ambulans göra Orosanmälan?

Ambulanspersonalen kan möta familjer där barnen misstänks fara illa i sin hemmiljö. I alla situationer där dessa misstankar förekommer har ambulanspersonalen en skyldighet att upprätta en orosanmälan. Detta görs dock inte alltid vilket kan ha olika orsaker och fall om missförhållanden gällande barn kan missas.

Vad krävs för att patienten ska anmäla en händelse till IVO?

Syftet är att vårdgivaren och berörd hälso- och sjukvårdspersonal ska få kännedom om att klagomålet har kommit till IVO och få möjlighet att beskriva sin bild av händelseförloppet. Det finns inget krav på att den som har klagat ska ha namngivit viss hälso- och sjukvårdspersonal.

Vad krävs för att få en orosanmälan?

För att göra en orosanmälan behöver du inte ha bevis. Det räcker att du misstänker att det finns ett missförhållande för att din anmälan ska tas på allvar. Om du anmäler som privatperson får du vara anonym, men om du gör en orosanmälan i kraft av din yrkesroll måste du uppge ditt namn och var du jobbar.

Vad krävs för att IVO ska utreda klagomål från patienter?

Vad utreder IVO? När en anmälan kommer in till IVO gör vi en bedömning om vi ska utreda eller inte. Det är patientsäkerhetslagen som styr vad IVO ska utreda. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen har inträffat.