:

Hur vet man vem som äger elnätet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur vet man vem som äger elnätet?
  2. Vad gör Ellevio?
  3. Måste man ha Ellevio?
  4. Vad är skillnaden mellan Fortum och Ellevio?
  5. Vem ansvarar för elnätet i Sverige?

Hur vet man vem som äger elnätet?

Vem äger det svenska elnätet? Stamnätet ägs av staten genom det statliga bolaget Svenska Kraftnät. Regionnäten i sin tur ägs av de stora energibolagen (här i Västsverige tillhör regionnätet Vattenfall och Ellevio). De lokala elnäten ägs i vissa kommuner av privatägda energibolag och i andra av kommunen själv.

Vad gör Ellevio?

Ellevios roll som elnätsbolag Ellevio äger driver och utvecklar region- och lokalnät i sju län; Halland, Värmland, Örebro, Västra Götaland, Dalarna, Gävleborg och Stockholm. Vi har därmed ansvar för att föra över el till kunder i dessa områden.

Måste man ha Ellevio?

Om du bor i ett av Ellevios nätområde krävs det att du tecknar ett elnätsavtal för att få el till din bostad eller lokal. Vi på Ellevio använder oss inte av någon proaktiv försäljning, det innebär att det är du som person eller företag som behöver kontakta oss för att teckna ett elnätsavtal.

Vad är skillnaden mellan Fortum och Ellevio?

Den sålde Fortum sin elnätsverksamhet till Ellevio. De regionnät Fortum ägde tidigare tillhör idag alltså Ellevio. Det betyder att Ellevio hjälper dig med information om strömavbrott och andra elnätsärenden på ellevio.se.

Vem ansvarar för elnätet i Sverige?

Elnätsföretagen. Elnätsföretagen äger de regionala och lokala elnäten. De ansvarar för att elenergin kommer fram till elanvändaren. Spänningen är kV på regionnäten och 40 kV och lägre på lokalnäten.