:

Hur röstade riksdagen om Reduktionsplikten?

Innehållsförteckning:

  1. Hur röstade riksdagen om Reduktionsplikten?
  2. Vilka röstade för Reduktionsplikten?
  3. Vad är Biobensin?
  4. Vilka länder har Reduktionsplikt?
  5. När infördes Reduktionsplikt?
  6. Kan biobränslen utmana bensin?

Hur röstade riksdagen om Reduktionsplikten?

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen () om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel, med den ändringen att definitionen av biomassa i 2 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3. 20 av Martin Kinnunen m.

Vilka röstade för Reduktionsplikten?

Reduktionsplikten kom ur det nu spruckna januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Men så sent som i juni förra året röstade också Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet för årliga, ökade krav på inblandning av biodrivmedel i den vanliga dieseln och bensinen.

Vad är Biobensin?

Består av 68 procent förnybar bensin, 22 procent vanlig bensin och 10 procent etanol. Uppfyller standarden SS-EN 228, och kan användas i alla bilar som är godkända för E10-bensin. Sänker koldioxidutsläppen med upp till 65 procent.

Vilka länder har Reduktionsplikt?

I EU finns krav på reduktionsplikt i alla länder. Vissa länder har nationella lagar med högre reduktionsplikt. Sverige har högst reduktionsplikt i EU. Det finns ett förslag till ändrade EU-direktiv där förnyelsebara bränslen får egna, lägre skattesatser.

När infördes Reduktionsplikt?

Reduktionsplikten för bensin och diesel infördes den och från den även för flygfotogen. Det innebär att det blandas in biodrivmedel i bensin och diesel för att sänka koldioxidutsläppen. Den 1 januari 2022 höjs reduktionen till 7,8 procent för bensin och till 30,5 procent för diesel.

Kan biobränslen utmana bensin?

Att förvandla biomassa till bensin eller diesel är inte något som enbart pågår i Umeå. Bara 20 mil norrut, i Piteå, finns en pilotanläggning som producerar bensin av lignin, en restprodukt från pappersmassatillverkning. Om två år ska denna svenska skogsbensin finnas på mackarna, hoppas forskarna bakom den.