:

Vart ringer man om trafikfara?

Innehållsförteckning:

  1. Vart ringer man om trafikfara?
  2. Vem plogar vägen?
  3. På vilket telefonnummer når du trafikredaktionen på Sveriges Radio?
  4. Vad är en trafikfara?
  5. När kommer plogen till min väg?
  6. Vem har ansvar för trafikljus?
  7. Vem kan begära trafikstopp?
  8. Vad har hänt på E4?
  9. Hur ser trafiken ut på E20?

Vart ringer man om trafikfara?

Ibland dyker hinder upp på de statliga vägarna, som hindrar framkomligheten och kan bli en trafikfara. Om du råkar ut för detta, ring då direkt Trafikverket! När du upptäcker ett fel på vägen eller om renar befinner sig på vägen, är det viktigt att så snabbt som möjligt ringa Trafikverket.

Vem plogar vägen?

Staten genom Trafikverket, ansvarar för de allmänna vägarna. Undantaget är de allmänna vägar som ingår i kommunal väghållning. Kommunerna förvaltar kommunala gator och vägar. Enskilda vägar förvaltas av vägföreningar/samfällighetsföreningar eller av enskild fastighetsägare.

På vilket telefonnummer når du trafikredaktionen på Sveriges Radio?

Trafikredaktionen | Sveriges Radio. Trafikredaktionens reportrar sänder över hela Sverige. Vi är bemannade dygnet runt och nås alltid på tel: 020-9 99 4 44.

Vad är en trafikfara?

Trafikfara kan beskrivas som ”något som ökar olycksrisken vid bilkörning (eller körning av annat fordon)”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av trafikfara samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

När kommer plogen till min väg?

På vägar med mindre trafik är kraven lägre, och det får ligga kvar ett par centimeter snö på vägen efter avslutat snöfall. Om det inte snöar väldigt mycket är vägarna normalt färdigplogade fem till sex timmar efter att det har slutat snöa.

Vem har ansvar för trafikljus?

Tekniska förvaltningen sköter belysningen vid kommunala gator och vägar i kommunen. På statliga vägar ansvarar Trafikverket för belysningen. På skolgårdar och andra kommunala fastigheter är fastighetsavdelningen ansvarig.

Vem kan begära trafikstopp?

Det kan vara trafik stopp, nödfrånkoppling av strömmen eller att driftledningscen tralen får meddelande om att förbereda räddningsfrånkoppling. 4 Räddningstjänstens arbetsledare eller polisen begär trafikstopp genom att ringa 112, SOS Alarm, som vidarebefordrar samtalet eller förmedlar begäran till Banverket.

Vad har hänt på E4?

Problem i trafiken i båda riktningarna på E4 mellan trafikplats Olstorp och Grundsunda.

Hur ser trafiken ut på E20?

Trafikläget. För närvarande finns inga aktuella störningar.