:

Hur man gör ett Excel CSV-fil?

Innehållsförteckning:

  1. Hur man gör ett Excel CSV-fil?
  2. Hur fungerar en SIE fil?
  3. Vad är Siefil?
  4. Vad är en Siefil?
  5. Hur skapar man en SIE-fil?
  6. Hur skickar man en SIE-fil?

Hur man gör ett Excel CSV-fil?

Skapa en Excel-fil och sparade den som en CSV-fil När du är klar ska Excel-filen se ut ungefär så här. Välj Arkiv > Spara som. Välj CSV (kommaavgränsad) (*. csv) i den nedrullningsbara listrutan, namnge filen och välj sedan Spara.

Hur fungerar en SIE fil?

SIE kan användas för att utbyta data mellan olika program i en och samma dator, men även för att skicka data mellan företag eller mellan en företagare och en revisor. Med hjälp av SIE-filer är det möjligt att flytta över bokföringsdata (verifikat) som har bokförts i ett program till ett annat program.

Vad är Siefil?

SIE kan användas för att utbyta data mellan olika program i en och samma dator, men även för att skicka data mellan företag eller mellan en företagare och en revisor. Med hjälp av SIE-filer är det möjligt att flytta över bokföringsdata (verifikat) som har bokförts i ett program till ett annat program.

Vad är en Siefil?

Detta är ett svenskt standardiserat filformat som används för att förenkla överföring av ekonomisk information, till exempel överföring av redovisningsdata mellan olika ekonomisystem så som ett redovisningsprogram och ett deklarationsprogram.

Hur skapar man en SIE-fil?

För att skapa en SIE-fil väljer du Arkiv – Export – SIE (bokföring). Om du ska göra en export till ett deklarationsprogram kan du välja att kopiera in en standarduppsättning av SRU-koder, i annat fall behöver du inte göra detta.

Hur skickar man en SIE-fil?

SIE står för Standardiserad Import Export. Med hjälp av den här funktionen kan du exportera ut uppgifter från Visma Administration 500 till en SIE-fil som sedan andra program kan importera....Exportera SIE-filer

  1. Välj Arkiv - Export - SIE.
  2. Välj vilken SIE-överföring du ska exportera.
  3. Klicka på OK när du har gjort ditt val.