:

Vad är explicit Typkonvertering?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är explicit Typkonvertering?
  2. Vad betyder double i Java?
  3. Vilken datatyp tar upp mest plats i minnet?
  4. Vad är sant om deklaration och tilldelning?
  5. Vad händer vid explicit typomvandling Typkonvertering )?
  6. Vad innebär Typkonverteringar ge exempel på situationer där det måste användas?
  7. När man deklarerar anger man datatypen?

Vad är explicit Typkonvertering?

Typkonvertering är ett sätt att transformera datatypen för att uttryck från en typ till en annan typ. Till exempel är en vanlig konvertering att göra ett heltalsvärde till ett flyttalsvärde. Man skiljer även på konvertering som gör implicit (av kompilatorn) eller explicit av programmeraren.

Vad betyder double i Java?

Appropå float och double Detta innebär att en double kan ha fler decimaler än vad en float -variabel kan ha. Detta kan göra skillnad om man t. ex. ska multiplicera två väldigt små tal med varandra.

Vilken datatyp tar upp mest plats i minnet?

Flyttal (decimaltal) i Java

DatatypBitstorlekMax-värde
float32≈ 3.
double64≈ 1.8

Vad är sant om deklaration och tilldelning?

Tilldela - Tilldela gör man när man ger en variabel att värde. Om vi fortsätter på exemplet ovan skulle man då skriva age = 20; Då har vi gett vår int som vi kallar age värdet 20. Initiera - Man kan tilldela en variabel ett värde redan när man deklarerar den. Då kallas det att man initierar den.

Vad händer vid explicit typomvandling Typkonvertering )?

När en datatyp inte automatiskt kan konverteras till en annan typ kan detta istället ske genom en explicit typkonvertering. Den måste beordras av utvecklaren och ifall vi har ett uttryck med flera datatyper och vi då riskerar förlora noggrannhet vid en operation så behöver vi använda oss av explicit typomvandling.

Vad innebär Typkonverteringar ge exempel på situationer där det måste användas?

När konverteringen innebär att man blir av med precision, t. ex. går från en float till en int och blir av med decimaler, så använder man ibland casting. Det betyder att man helt enkelt skriver vilken datatyp man vill konvertera till inom parenteser innan värdet som ska konverteras.

När man deklarerar anger man datatypen?

Om du inte deklarerar en variabel får den automatiskt datatypen Variant. Om du använder en variabel av typen Variant i ett sammanhang där det krävs att variabeln är av en viss datatyp och variabeln inte innehåller data av rätt typ så kommer ett felmeddelande att visas.