:

Hur många kubikmeter går det på ett ton?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många kubikmeter går det på ett ton?
  2. Hur räknar man kubik till ton?
  3. Hur många kubikmeter är ett ton jord?
  4. Hur mycket väger en kubik 0 32?
  5. Vad kostar Fartygsdiesel?
  6. Hur mycket är ett ton matjord?

Hur många kubikmeter går det på ett ton?

Beräkning Bergkross 0-32 mm

Resultat
Mängd1,00
Vikt +15% Kompression2,07ton
Priser Bergkross 0-32 mm
Beställ Bergkross 0-32 mm

Hur räknar man kubik till ton?

För att beställa i ton behöver ni då göra ytterligare en beräkning. Volym x volymvikt = 15m3 x 1,2 = 18ton att beställa. Om man vill slippa räkna själv så hittar man en enkel kalkylator på varje produktsida!

Hur många kubikmeter är ett ton jord?

Beräkning Matjord Harpad

Resultat
Mängd1,00
Vikt +15% Kompression1,84ton
Priser Matjord Harpad
Beställ Matjord Harpad

Hur mycket väger en kubik 0 32?

Bergkross 0/32K, Vikt 2 ton/m³ Bärlager till vägbyggnad, körytor m.m.

Vad kostar Fartygsdiesel?

Fartyg i yrkesmässig trafik är skattebefriade. Marin diesel kostar ungefär två kronor litern. Villaägaren får betala sex-åtta kronor.

Hur mycket är ett ton matjord?

Beräkning Matjord Harpad

Resultat
Mängd1,00
Beräknad vikt (ton)1,60ton
Vikt +15% Kompression1,84ton
Priser Matjord Harpad