:

När tandläkare gör fel?

Innehållsförteckning:

  1. När tandläkare gör fel?
  2. Hur går ett tandläkarbesök till?
  3. Vad är tandstatus?
  4. Vad gör tandläkaren på en undersökning?
  5. Hur begära ut Journal socialtjänsten?
  6. Vad är den kompletterande utbildningen för tandläkaryrket?
  7. Vem har rätt till gratis tandvård i Sverige?
  8. Vad är den genomsnittliga lönen för en tandläkare?

När tandläkare gör fel?

Lämna synpunkter eller klagomål Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i din region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Hur går ett tandläkarbesök till?

I starkt ljus undersöks tänderna med hjälp av en munspegel och en sond, ett instrument med en liten krok i framänden. Sonden används för att känna på tandytor där det är svårt att avgöra om det finns karies eller en trasig fyllning. Med spegeln kommer tandläkaren eller tandhygienisten åt att se i alla vinklar och vrår.

Vad är tandstatus?

Status. Ett tandstatus visar till exempel hur många kariesangrepp som finns. Ett parodontalstatus visar tillståndet för tandkött och tandben.

Vad gör tandläkaren på en undersökning?

Undersökningen ska visa om du har hål i tänderna, tandköttsinflammation, tandlossning eller andra tecken på sjukdom eller problem i munnen. I undersökningen ingår även upp till fyra röntgenbilder. Du får också tips om hur du ska sköta tänderna på bästa sätt för att förebygga problem.

Hur begära ut Journal socialtjänsten?

Den enskilde själv har rätt att få ut information som finns om hen i socialtjänstens dokumentation. Detta gäller även dokumentation hos enskilda utförare. I undantagsfall kan sekretess gälla för uppgifter som någon annan har lämnat till socialtjänsten, till exempel en orosanmälan.

Vad är den kompletterande utbildningen för tandläkaryrket?

De kompletterande utbildningarna finns vid Karolinska Institutet i Stockholm, på Göteborgs universitet och på Malmö universitet. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Vem har rätt till gratis tandvård i Sverige?

Gratis tandvård. Alla barn och ungdomar har rätt till gratis tandvård i Sverige. Det gäller från det första besöket hos tandläkaren vid ungefär 2 eller 3 års ålder och fram till att du är 22 år gammal. Fri tandvård gäller både hos privat tandläkare och hos det statliga Folktandvården.

Vad är den genomsnittliga lönen för en tandläkare?

Lönen varierar kraftigt beroende på var i landet man tjänstgör. De flesta distriktstandläkare har vid pension 50 000-67 000 kr i månaden. För vidareutbildade eller befordrade tandläkare (specialister eller klinikchefer) varierar lönerna mellan 55 0 000 kr per månad.