:

Hur gör man en utvecklingsplan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en utvecklingsplan?
 2. Varför utvecklingsplan?
 3. Vad är individuell kompetens?
 4. Är det obligatoriskt att gå på medarbetarsamtal?
 5. Vad ska man säga på sitt medarbetarsamtal?
 6. Hur går planeringen inför ett utvecklingssamtal till?
 7. Måste man ha utvecklingssamtal på jobbet?
 8. Vad är en kompetens?
 9. Vad är kompetensutvecklingsplan?
 10. Kan man tacka nej till medarbetarsamtal?
 11. Vad ska man säga på utvecklingssamtal?
 12. Hur ärlig ska man vara på utvecklingssamtal?

Hur gör man en utvecklingsplan?

 1. Sätt upp tydliga mål. Först och främst gäller det att sätta upp och definiera tydliga mål. Med andra ord mål som är genomförbara och ”kan tas på”. ...
 2. Reflektera över dina förutsättningar. När du väl har ett tydligt mål, är det dags att börja fundera över nuläget. ...
 3. Gör en tydlig handlingsplan.

Varför utvecklingsplan?

Att skapa förutsättningarna genom att bidra med resurser, stöd, coaching och närvaro i vardagen. En utvecklingsplan kan se mycket olika ut, beroende på medarbetarens situation. En äldre medarbetare kanske inte är intresserad av att göra karriär utan vill hellre fortsätta göra sitt arbete som han eller hon är duktig på.

Vad är individuell kompetens?

Den individuella kompetensutvecklingsplanen ska säkerställa såväl arbetsgivarens kompetensbehov som medarbetares behov av kompetensutveckling. Medarbetare med osäkra anställningar får möjlighet att visa intresse för andra tjänster och för att fylla på sin kompetens.

Är det obligatoriskt att gå på medarbetarsamtal?

Alla chefer ska genomföra individuella medarbetarsamtal med sina medarbe- tare. Det är lämpligt att ha medarbetarsamtal även med medarbetare som ska vara lediga en längre period t. ex. inför föräldra- eller studieledighet.

Vad ska man säga på sitt medarbetarsamtal?

För medarbetaren är samtalet ett tillfälle att uttrycka sina tankar, idéer och önskemål om samarbetsklimatet, arbetsmiljön, kompetensutveckling, arbetsuppgifter och relationen till kollegor och chef. Här finns möjlighet att prata igenom hur arbetssituationen känns just nu och vad man skulle vilja göra i framtiden.

Hur går planeringen inför ett utvecklingssamtal till?

Flera pedagoger lägger ner mycket tid på att förbereda utvecklingssamtalet (Markström 2006). Det är bra att som pedagog ha en klar bild över hur samtalet ska byggas upp. Planeringen är viktig för ett bra samtal, men en alltför detaljerad plan kan binda pedagogen till ett enkelspårigt synsätt (a.a.).

Måste man ha utvecklingssamtal på jobbet?

Minst en gång per år bör du ha utvecklingssamtal med din chef. Om din arbetsplats har kollektivavtal ingår det ofta som en rättighet. Annars kan du be din chef om det.

Vad är en kompetens?

Kompetens är förmågan att omsätta personlighet, problemlösningsförmåga, erfarenheter, kunskaper, färdigheter och motivation i beteenden som är avgörande för en särskild arbetsprestation.

Vad är kompetensutvecklingsplan?

Den individuella kompetensutvecklingsplanen ska säkerställa såväl arbetsgivarens kompetensbehov som medarbetares behov av kompetensutveckling. Medarbetare med osäkra anställningar får möjlighet att visa intresse för andra tjänster och för att fylla på sin kompetens.

Kan man tacka nej till medarbetarsamtal?

Vissa avtal ger medarbetaren rätt att tacka nej till ett utvecklingssamtal men däremot måste denne gå på möte med chefen om situationen kräver detta. Hur som helst bör medarbetarna alltid uppmuntras att medverka, eftersom det är ett ypperligt tillfälle att säga sin åsikt och veta hur man kan gå vidare.

Vad ska man säga på utvecklingssamtal?

Se utvecklingssamtalet som ett sätt att berätta för din chef om dina intressen och möjligheter. Våga ta upp det som är viktigt för dig. Ni bör tala om aktuella arbetsuppgifter, arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling . Både dina och företagets behov ska styra vilken typ av utveckling du bör ha.

Hur ärlig ska man vara på utvecklingssamtal?

Du behöver vara ärlig kring vad du faktiskt har gjort, hur och vad du kan förbättra samt vad du vill åstadkomma. Genom att ha förberett ditt “egna utvecklingssamtal” kommer du med all sannolikhet att vara mycket mer avslappnad när det väl gäller och inte bara ta upp de ämnena du kommer i stunden.