:

Vem kallar till Efterbesiktning?

Innehållsförteckning:

  1. Vem kallar till Efterbesiktning?
  2. Vem äger Besiktningsprotokollet?
  3. Hur länge är ett besiktningsprotokoll giltigt?
  4. Måste man ha Strålkastartorkare?
  5. Måste Vindrutespolning fungera vid besiktning?
  6. Hur går en Entreprenadbesiktning till?
  7. Måste man ha strålkastarspolning?
  8. Varför måste vindrutetorkare och spolning fungera?
  9. Måste spolarvätskan funka vid besiktning?

Vem kallar till Efterbesiktning?

Det är beställarens skyldighet att, efter att entreprenören underrättat om när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning, att utse en besiktningsman som ska kalla parterna till slutbesiktning.

Vem äger Besiktningsprotokollet?

Du som köpare har ingen laglig rätt till tidigare besiktningsprotokoll, ägaren till protokollet är den som betalat för besiktningen. Däremot har säljaren av bostaden upplysningsplikt och måste berätta om alla kända fel i bostaden.

Hur länge är ett besiktningsprotokoll giltigt?

2. Hur länge gäller en besiktning? Ett besiktningsföretag tar normalt ansvar för besiktningen i två eller tre år. Det är viktigt att förstå att besiktningsprotokollet är upprättat en viss dag och innefattar vad som gällde just den dagen.

Måste man ha Strålkastartorkare?

Man behöver varken ha strålkastartorkare eller att de ska vara fungerande om det nu sitter några där. Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.

Måste Vindrutespolning fungera vid besiktning?

Ja, de måste fungera...

Hur går en Entreprenadbesiktning till?

Besiktningen går ut på att undersöka om entreprenaden är godkänd; alltså om det som avtalats mellan entreprenör och byggherre/ beställare har uppfyllts. En oberoende besiktningsman med specialistkunskap inom entreprenadbesiktning upprättar ett besiktningsutlåtande där eventuella fel och anmärkningar tas upp.

Måste man ha strålkastarspolning?

Anledningen till att du inte fick någon anmärkning vid besiktningen i fjol är att din bil inte är utrustad med xenonljus, utan har vanliga halogenlampor. Det finns nämligen inget krav på strålkastarspolning – om inte bilen har xenonljus. Då måste den också vara utrustad med automatisk nivåreglering.

Varför måste vindrutetorkare och spolning fungera?

Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var femte spolning av vindrutan.

Måste spolarvätskan funka vid besiktning?

Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar: Kontrollera vindrutetorkare och spolare samt fyll på spolarvätska vid behov.