:

Vad innebär Bank respektive skärning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär Bank respektive skärning?
  2. Hur bygger man grusväg?
  3. Vad är en väg gjord av?
  4. Vad är en Kornkurva?
  5. Vad menas med terrassering?
  6. Hur mycket kostar det att bygga en meter väg?

Vad innebär Bank respektive skärning?

Terrassytan bildar gräns mellan vägkroppens överbyggnad och dess underlag. I skärning (högpunkter som grävs igenom) kallas marken under terrassytan för undergrund. Vid vägbankar kallas de utfyllda massorna för underbyggnad.

Hur bygger man grusväg?

Hyvla vägen så att en fuktig mjuk yta erhålles, toppa därefter med ett skikt på ca 5 - 10 cm Hyttsten sortering 0/8 mm. Hyttsten - den enkla och effektiva metoden att få bra grusvägar. När vägens grus och lera efter någon tid blandats och reagerat med Hyttsten erhålls en mycket slät och jämn väg.

Vad är en väg gjord av?

Vägar kan anpassas för fordon, djur eller fotgängare. Numera är de ofta belagda, och vanligaste vägbeläggningen är av asfalt. Oljegrus, betong, grus och makadam är andra sorters vägbeläggningar. Vägen byggs upp av olika lager som bland annat ska hantera dränering och fördelning av trycket från fordonstrafiken.

Vad är en Kornkurva?

Materialet i det kan vara i 0/64 eller grövre. Förutom grövre fraktioner är kraven ungefär detsamma som på ett bärlager. Det är viktigt att kornstorlekskurvan har ett jämnt förlopp, men fler brister kan accepteras än för bär- och slitlager. På enklare vägar använder man ofta harpade moräner med lämpliga kornkurvor.

Vad menas med terrassering?

Vägterrassen är själva underlaget för vägens överbyggnad (konstruktionslager). terrassen byggs upp genom att marken schaktas och fylls igen så att underlaget blir jämnt. Vägterrassen utgör underlag för vägens överbyggnad (konstruktionslager).

Hur mycket kostar det att bygga en meter väg?

Kostnaden för en enskild väg kan variera oerhört från kanske 70-90 kronor per meter till det fyrdubbla i mer besvärlig terräng. Det är vanskligt att ange en förväntad kostnad för att bygga väg. I det enskilda fallet påverkas kostnaden av både vägens standard och terrängens förutsättningar.