:

Hur kollar man gnistan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kollar man gnistan?
 2. Hur gör man eld med stenar?
 3. Kan man tända eld med sten?
 4. Hur vet man om tändstiftet är trasigt?
 5. Hur kollar man en tändspole?
 6. Hur vet man om tändspolen är dålig moped?
 7. Hur man gör fnöske?
 8. Hur gör man upp en lägereld?

Hur kollar man gnistan?

 1. Sätt tillbaka tändstiftet i tändhatten och lägg tändstiftet mot metall.
 2. Håll gärna fast tändstiftet med en polygrip så att du inte får en stöt.
 3. Tryck sedan på startknappen (eller be en kompis kicka)
 4. Nu skall du få en stark klar blå/vit gnista i elektrodgapet på tändstiftet se bild 8.

Hur gör man eld med stenar?

Det beror på att flinta är en av naturens hårdaste stensorter och därför kan slå järnpartiklar ur stål eller svavelkis. Energin från slaget gör järnpartiklarna så varma att de börjar brinna och blir till glöd, som kan antända ett lättantändligt material som fnöske eller kaveldun.

Kan man tända eld med sten?

Lägg gärna en ”plattform” av stenar att elda på. Det skyddar marken och ger också drag underifrån genom stenarnas springor. Dessutom reflekterar stenarna värme, vilket förstärker elden.

Hur vet man om tändstiftet är trasigt?

7 tecken på ett trasigt tändsystem:

 1. Motorn startar inte. ...
 2. Instabil tomgång. ...
 3. Motorn går ryckigt vid acceleration. ...
 4. Överhettning av motorn. ...
 5. Poppande ljud i avgasgrenröret eller ljuddämparen. ...
 6. Ökad bränsleförbrukning. ...
 7. Den elektriska utrustningen fungerar inte korrekt.

Hur kollar man en tändspole?

Ta ohm-mätaren och mät från tändkabeln till ett av flatstiften. Hör bör motståndet vara högt, ca. 5000 ohm eller mer. Är motståndet oändligt så är sekundärlindningen trasig, byt då tändspolen.

Hur vet man om tändspolen är dålig moped?

Sätt stiftet i tändhatten och håll det mot jord samtidigt som motorn kickas runt. Är gnistan stark och jämn är det förmodligen inget fel på tändsystemet. Om gnistan är svag eller helt uteblir är det troligtvis kondensatorn eller tändspolen som är defekt.

Hur man gör fnöske?

I färskt tillstånd kan man direkt bearbeta tickan annars behöver den blötläggas i vatten. Man börjar med att tälja bort det gråvita skalet på ovansidan av svampen. Även mycelkärnan och svampens sporer tas bort. Toppen bultas sedan försiktigt med en träklubba till en ca 4 mm tunn kaka.

Hur gör man upp en lägereld?

För att göra upp en eld behövs utöver torr ved också en kniv, tändstickor, tändmaterial och en hink. Tamponger och näver är bra tändmaterial, de tar fart snabbt och är lätta att ta med sig. Tidningspapper är ett annat klassiskt tändmaterial som också de flesta har hemma och lätt kan ta med.