:

Vad är det JIRA?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är det JIRA?
  2. Vad är en Epic i Scrum?
  3. Hur fungerar SAFe?
  4. Vad är en Scrum Master?
  5. Vad är SAFe utbildning?

Vad är det JIRA?

Namnet “JIRA” kommer ursprungligen från det japanska ordet “Gojira” som betyder “Godzilla”. JIRA används för ärendehantering och projekthantering med över 70 000 kunder i 122 länder. Atlassian, som är en leverantör av JIRA, har fyra produkter baserade på JIRA: JIRA Software.

Vad är en Epic i Scrum?

Först tar man fram epics (övergripande user stories) som man sen bryter ner till user stories. På varje user story skapar man upp acceptance criterias för att tydliggöra för Utvecklingsteamet/testare vad dom ska byggas i sprinten.

Hur fungerar SAFe?

SAFe är ett ramverk, eller kunskapsdatabas, för att skapa synkronisering och samverkan mellan flera agila team. Den primära målgruppen är större organisationer som har många agila team och komplexa lösningar.

Vad är en Scrum Master?

Scrum master: Scrum mastern coachar teamet och ser till att allt rullar på smidigt. Scrum mastern stämmer av mellan aktörer samt ser till att det inte finns några hinder för teamet. Team: Teamet är självorganiserande och bestämmer gemensamt vem som gör vad och hur man löser olika uppgifter.

Vad är SAFe utbildning?

Vad är SAFe? SAFe står för Scaled Agile Framework och kan likställas med en utvecklingsmodell för företag av olika storlek. Styrkan med ett SAFe-certifikat är kombinationen av beprövade metoder som lean- och agila metoder.