:

Hur funkar Sumif?

Innehållsförteckning:

  1. Hur funkar Sumif?
  2. Hur skapar du en enkel formel i Excel?
  3. Hur gör du med delsumma i en Excel-tabell?
  4. Hur ska du summera kolumner i Excel?
  5. Hur kan du summera data i en Excel tabell?

Hur funkar Sumif?

OMF [SUMIFS] är en funktion som supporterar användning av jokertecken [wildcards] som asterisk (*) och frågetecken (?). En asterisk innebär ”vad som helst”. Det kan vara ett tecken, två tecken, 50 tecken eller inga tecken alls, medan varje frågetecken innebär ETT tecken. Det kan alltid vara vilket tecken som helst.

Hur skapar du en enkel formel i Excel?

Skapa en enkel formel i Excel 1 Klicka på den cell där du vill ange formeln i kalkylbladet. 2 Skriv in = (likhetstecken) följt av de konstanter och operatorer (upp till 8 192 tecken) som du vill använda i beräkningen. I vårt exempel skriver du =1+1. ... 3 Tryck på RETUR.

Hur gör du med delsumma i en Excel-tabell?

Kommandot delsumma är nedtonat om du arbetar med en Excel-tabell. Om du vill lägga till del summor i en tabell måste du först konvertera tabellen till ett normalt data område och sedan lägga till del summan. Observera att det här tar bort alla tabell funktioner från data förutom tabellformatering. Du kan också skapa en pivottabell.

Hur ska du summera kolumner i Excel?

Markera den kolumn du vill summera och välj ett alternativ från listrutan. I det här fallet använde vi funktionen SUMMA för varje kolumn: Du kommer se att Excel skapade följande formel: =DELSUMMA (109, [Mellanvästern]).

Hur kan du summera data i en Excel tabell?

Du kan snabbt summera data i en Excel-tabell genom att aktivera alternativet Summarad och sedan använda någon av funktionerna i listrutan för varje tabellkolumn. Standard markeringarna för Summa rader använder funktionen delsumma, som gör att du kan ta med eller ignorera dolda tabell rader, men även andra funktioner.