:

Hur skriver man en uppförandekod?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man en uppförandekod?
 2. Varför har man en uppförandekod?
 3. Vad betyder Code of Conduct?
 4. Vad innebär en uppförandekod?
 5. Varför formulerar många företag egna uppförandekoder?
 6. Vad är Code of Conduct ridsport?
 7. Hur en inköpare på ett företag kan använda en code of conduct?
 8. Vad betyder Code of Conduct häst?
 9. Vilka regler innehåller Code of Conduct?
 10. Hur många Ridsportdistrikt ingår i Svenska Ridsportförbundet?
 11. Varför behöver hästen energi?
 12. Hur många Ridsportföreningar finns det i Sverige?

Hur skriver man en uppförandekod?

Viktigt att tänka på vid upprättandet av koden: Inkludera endast sådant som företaget kan leva upp till, men tänk på att uppförandekoden även ska fungera som företagets riktmärke och tydliggöra er eftersträvansvärda standard. Var lyhörd mot intressenterna. Det ökar chansen till en effektivare implementering av koden.

Varför har man en uppförandekod?

Uppförandekoden finns till för att företaget eller importören ska kunna försäkra sig om att deras produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden och innefattar vanligtvis krav och riktlinjer för arbetsmiljö, förbud mot barnarbete, brandsäkerhet, arbetstider, löner och fackföreningsfrihet.

Vad betyder Code of Conduct?

Uppförandekod - Code of Conduct En uppförandekod (eller på engelska Code of Conduct) är riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt.

Vad innebär en uppförandekod?

Uppförandekoden (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt.

Varför formulerar många företag egna uppförandekoder?

Det har resulterat i ett allt större behov av att kunna kontrollera företagens produktion. På grund av det har uppförandekoder blivit allt vanligare. Uppförandekoder är ett sätt för företagen att försäkra sig om att deras produkter tillverkas på ett socialt ansvarstagande sätt.

Vad är Code of Conduct ridsport?

Ridsportens Code of conduct handlar om hur vi ska uppträda mot vår tävlingskollega hästen. Hästens välmående kommer alltid före krav från tränare, ryttare, ägare, sponsorer, media och funktionärer.

Hur en inköpare på ett företag kan använda en code of conduct?

Koderna är dokument med riktlinjer och krav inom hållbar utveckling som företagen vill att deras leverantörer ska följa. De införs vid upphandlingen med leverantörerna och kan antingen vara ett muntligt eller skriftligt avtal som medföljs i kontraktet.

Vad betyder Code of Conduct häst?

Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, tränare, ryttare, ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer, media och funktionärer.

Vilka regler innehåller Code of Conduct?

De vanligaste kraven i en uppförandekod, 'code of conduct' för leverantörer brukar vara:

 • All anställning hos leverantören skall vara frivillig.
 • Alla anställda hos leverantören skall ha en angiven minimiålder.
 • Alla anställda hos leverantören skall arbeta mindre än ett visst antal timmar per vecka.

Hur många Ridsportdistrikt ingår i Svenska Ridsportförbundet?

19 ridsportdistrikt från norr till söder. Ridsportförbundet driver en omfattande verksamhet för utbildning av ideella ledare. De flesta förtroendevalda är kvinnor.

Varför behöver hästen energi?

Växande unghästar har ungefär lika stort behov av energi som de kommer att ha för underhåll som vuxna hästar. Detta beror på att den växande unghästen ju dels har sitt underhållsbehov, dels ett energibehov för den tillväxt som skall ske.

Hur många Ridsportföreningar finns det i Sverige?

I Sverige finns cirka 900 ridsportföreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Ungefär hälften av dem driver ridskola, övriga är mer inriktade på tävling och träning för ryttare med egna hästar.