:

Hur gör man en kredit faktura?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man en kredit faktura?
  2. Vad en faktura ska innehålla?
  3. Hur kan man skicka Efaktura?
  4. Får man kvitta Kundfaktura mot Leverantörsfaktura?
  5. Hur krediterar man en faktura i Fortnox?

Hur gör man en kredit faktura?

Kreditfakturan ska se likadan ut som en ”vanlig” faktura, med den skillnaden att den heter ”Kreditfaktura” istället för ”Faktura”. Beloppen ska vara med minustecken och istället för att det längst ner på fakturan står ”Att betala” ska det stå ”Er tillgodo”.

Vad en faktura ska innehålla?

Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt. Köparens registreringsnummer till mervärdesskatt om köparen är skattskyldig för förvärvet. Säljarens och köparens namn och adress. Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art.

Hur kan man skicka Efaktura?

Så här fungerar det:

  1. Först skapar du en fil med e-fakturorna i ditt affärssystem, laddar upp filen på Internetbanken eller skickar den till Bankgirot.
  2. SEB:s fakturaväxel hos Bankgirot konverterar e-fakturorna till de format som dina kunder har valt och skickar vidare till deras internetbanker eller fakturaväxlar.

Får man kvitta Kundfaktura mot Leverantörsfaktura?

Kvittning innebär att en gäldenär som har en motfordran hos en borgenär får kvitta (avräkna) sin fordran mot sin skuld till borgenären. Fordringarna upphör att gälla till den del de täcker varandra. Kvittningen blir då att jämställa med en betalning.

Hur krediterar man en faktura i Fortnox?

Har du en registrerad faktura som är obetald öppnar du upp den och uppe till höger, eller längst ner till vänster, har du alternativet Skapa kreditfaktura. När du klickar här får du frågan om du vill skapa en kredit på den faktura du har öppen.