:

Hur bygger man ett intranät?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bygger man ett intranät?
 2. Vad ska finnas på ett intranät?
 3. Vad brukar finnas på ett intranät?
 4. Vad är syftet med ett intranät?
 5. Vad är ett bra intranät?
 6. Vad är ett socialt intranät?

Hur bygger man ett intranät?

Själva intranätet byggs som vanligt i Sharepoint och med Microsofts mallar är det enklare än någonsin. Mallarna är gratis för alla Microsoft 365-användare och finns här. Det svåra är ofta att bestämma vad intranätet ska innehålla och se till att det fylls på med meningsfullt material.

Vad ska finnas på ett intranät?

Viktiga principer för intranät:

 • Låt relevant information hitta dig.
 • Samarbete och kunskapsdelning online.
 • Effektiv plattform att kommunicera information.
 • Dela kunskap genom organisationen.
 • Assistera dig i ditt dagliga arbete.
 • Snabb och korrekt informationssökning.
 • Användbarhet.
 • Tillgängligt från mobila enheter.

Vad brukar finnas på ett intranät?

Den vanligaste informationen på ett intranät: Länkar till Verktyg & System. Mallar & Lathundar. Personalinformation (friskvård, lön, semester mm.) Styrdokument, riktlinjer och policys.

Vad är syftet med ett intranät?

”Ett intranät ska stötta medarbetare att utföra sina uppgifter, facilitera internkommunikation, underlätta samarbete, samt förstärka företagskulturen.” Det känns mer rätt, men vi vet även att syftet är väldigt olika för olika organisationer och verksamheter, och till och med för olika delar inom samma organisationer.

Vad är ett bra intranät?

Viktiga principer för intranät: Effektiv plattform att kommunicera information. Dela kunskap genom organisationen. Assistera dig i ditt dagliga arbete. Snabb och korrekt informationssökning.

Vad är ett socialt intranät?

Det som gör ett socialt intranät just socialt är funktioner som live-chatt, arbetsgrupper, socialt flöde, kommentarsfunktion till artiklar, nyheter och bloggposter m.m. Dessa funktioner ger användarna möjligheten att kommunicera med redaktörerna/avsändarna av informationen, och även med varandra.