:

Vem upprättar prospekt?

Innehållsförteckning:

  1. Vem upprättar prospekt?
  2. När behöver prospekt upprättas?
  3. Vad heter prospekt på engelska?
  4. Vad är uppköp?
  5. Vad innebär prospekt inom försäljning?

Vem upprättar prospekt?

Enligt prospektförordningen får värdepapper endast erbjudas till allmänheten inom EU eller tas upp till handel på en reglerad marknad inom EU efter att ett prospekt har offentliggjorts. Innan prospektet offentliggörs ska hemmedlemsstatens behöriga myndighet godkänna prospektet.

När behöver prospekt upprättas?

Av prospektförordningen framgår att ett prospekt ska offentliggöras innan värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad. Prospektförordningen ska inte tillämpas på vissa värdepapper som är uppräknade i artikel 1.2 i förordningen.

Vad heter prospekt på engelska?

publika marknader måste lägga fram ett prospekt. markets for firms seeking funds is the prospectus.

Vad är uppköp?

När ett företag beslutar att ta över ett annat företag brukar det kallas för ett uppköp. Företaget utför uppköpet genom att köpa antingen en majoritet av eller hela ägarskapet i företaget som köps upp.

Vad innebär prospekt inom försäljning?

Vad är ett prospekt? Ett prospekt är en potentiell kund –antingen en kontaktperson eller en organisation– som matchar din idealkundsprofil. Säljare använder ofta en sales intelligence-plattform (exempelvis Vainu) för att hitta passande prospekt.