:

Kan man ta bort något från sin journal?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man ta bort något från sin journal?
  2. Hur gör man för att spärra sin journal?
  3. Vad händer med min journal när jag dör?
  4. Varför kan jag inte se min journal på 1177?
  5. Hur ska journalanteckningarna vara tydliga?
  6. Hur ska journaler hanteras?
  7. Vilka sätt kan du läsa journalen på?
  8. Hur länge ska journaler sparas?

Kan man ta bort något från sin journal?

Det är förbjudet att radera eller göra text oläslig i en journal. Den som antecknar i journalen får bara rätta felaktigheter genom att markera det som är felaktigt och skriva in nya anteckningar. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan besluta att en journal eller delar av en journal får förstöras.

Hur gör man för att spärra sin journal?

Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring. Det meddelar du i sådana fall den vårdpersonal som du träffar. De hjälper dig då att fylla i de formulär som behövs för att spärra din journal samtidigt som de informerar dig om vad det innebär. Uppgifterna i din journal spärras då för andra vårdgivare.

Vad händer med min journal när jag dör?

Journaluppgifter kan bara lämnas ut om patienten eller närstående inte kan ta skada eller påverkas negativt av det. Det står i offentlighets- och sekretesslagen och i patientsäkerhetslagen. En avliden person kan inte ge sitt godkännande till att en närstående får läsa journalen.

Varför kan jag inte se min journal på 1177?

Det kan dröja efter din kontakt med vården innan du kan se informationen. Det beror på att anteckningarna måste skrivas in i journalsystemet först. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kan du meddela den vårdenhet, vårdcentral, mottagning eller det sjukhus som du har besökt eller varit i kontakt med.

Hur ska journalanteckningarna vara tydliga?

Journalanteckningarna ska vara tydliga. ... Vårdpersonalen gör alltid först en bedömning av om en journal kan lämnas ut. ... Som patient kan du begära att journaluppgifter inte ska visas för andra vårdgivare eller för andra mottagningar hos en och samma vårdgivare.

Hur ska journaler hanteras?

Det är patientdatalagen som reglerar hur journaler ska hanteras. Lagen styr bland annat hur journalerna ska skrivas och hur uppgifterna i journalen ska skyddas. Enligt lagen ska en patientjournal alltid innehålla följande information: Den ska innehålla uppgifter om din identitet, oftast namn och personnummer.

Vilka sätt kan du läsa journalen på?

Det finns flera sätt att läsa sin journal på. Ett sätt är att läsa journalen via nätet genom att logga in på 1177.se. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in.. Du kan också kontakta det ställe där du har behandlats om du vill läsa din journal.

Hur länge ska journaler sparas?

Journaler sparas i minst tio år Journaler måste sparas i minst tio år efter den senaste anteckningen. I vård som drivs av en region sparas en stor del av journaluppgifterna för all framtid. Även privata vårdgivare är skyldiga att behålla journalerna i tio år, därefter får de förstöras.