:

Vad är en Areaskala?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en Areaskala?
  2. Hur bestämmer man Areaskalan?
  3. Vad är Areaskalan om Längdskalan är 4 1?
  4. Vad är Areaskalan om Längdskalan är 1 2?
  5. Hur räknar man volym i skala?
  6. Hur räknar man ut volym skala?
  7. Vad är en Längdskala?

Vad är en Areaskala?

Areaskala är en specifik sorts skala som är ett förhållande mellan areor i två objekt. Om areaskalan exempelvis är 2 innebär det att arean för ett av objekten är dubbelt så stor som för det andra. Om skalan däremot är 0.5 betyder det att arean är hälften så stor.

Hur bestämmer man Areaskalan?

Om längdskalan (vanliga skalan) är 1 : 10, så kan vi räkna ut areaskalan och volymskalan så här: Areaskalan blir (uträkning: 1·1=1 och 10·10=100). Arean i en figur förminskas alltså till en hundradel om figurens längder minskas till en tiondel.

Vad är Areaskalan om Längdskalan är 4 1?

Det är tvärtom. Skala 1:4 betyder att en cm på bilden motsvarar 4 cm i verkligheten. Bilden är alltså en förminskning av verkligheten.

Vad är Areaskalan om Längdskalan är 1 2?

Exempeluppgift på areaskala Arean på en rektangel är 36 m 2 36m^2 36m2, om sidorna förminskas till hälften? Att förminska någonting till hälften motsvarar i skala 1 : 2 1:2 1:2 Fortfarande gäller att A r e a s k a l a = L a ¨ n g d s k a l a 1 " Areaskala=Längdskala^1" Areaskala=La¨ngdskala1".

Hur räknar man volym i skala?

Slutsats: Man säger: Volymskalan är lika med längdskalan i kubik. Man skriver: Volymskalan = längdskalan · längdskalan · längdskalan = (längdskalan)3.

Hur räknar man ut volym skala?

Man säger: Volymskalan är lika med längdskalan i kubik. Man skriver: Volymskalan = längdskalan · längdskalan · längdskalan = (längdskalan)3.

Vad är en Längdskala?

Längdskala är en specifik sorts skala som är ett storleksförhållande mellan längder i två objekt. Om längdskalan exempelvis är 2 innebär det att längderna i ett av objekten är dubbelt så stora jämfört med det andra. Om skalan däremot är 0.5 betyder det att längderna är hälften så stora.