:

Hur man gör division med stora tal?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man gör division med stora tal?
 2. Hur räknar man division med 10 tal?
 3. Hur lär man sitt barn division?
 4. Hur delar man ett tal?
 5. Hur räknar man ut division med tiotal?
 6. Hur skriver man delat med?
 7. Hur delar man stora tal utan miniräknare?
 8. Hur räknar man ut kvoten?
 9. Hur räknar man division liggande stolen?
 10. Vad kallas för en division?
 11. Vad används för att dividera med kort division?
 12. Vad är en division av två tal?

Hur man gör division med stora tal?

Kort division – dividera med uppställning

 1. Här skriver vi det minsta talet nederst (nämnaren) och största talet överst (täljaren) när vi ställer upp dem ovanpå varandra med ett vågrätt streck mellan talen.
 2. Sedan undersöks hur många gånger som det nedersta talet går i varje siffra i det översta talet.

Hur räknar man division med 10 tal?

Division med 10 Att dividera ett tal med nämnaren 10 innebär att kvoten blir en tiondel så stor som täljaren. Vi kan se detta som att kvoten (3,7) blir densamma som täljaren (37) med den skillnaden att decimaltecknet flyttats.

Hur lär man sitt barn division?

Uppmuntra ditt barn att hitta och lära division Till exempel dela upp en påse med kolor på familjen, knyt samman aktiviteten och berätta vad ni gjort. I påsen fanns det femton kolor, du delade dem på tre personer och alla fick fem kolor var, skriv upp vad ni gjort på ett papper (15/3=5).

Hur delar man ett tal?

Det tal du delar kallas täljare. Talet du delar med kallas nämnare. Svaret kallas kvot. Multiplikation och division hör ihop.

Hur räknar man ut division med tiotal?

En bra början kan vara att kolla vad nämnaren gånger 10 är. Så 374/34 kan bli lite enklare att ta sig an när du märker att 340/34 vore exakt 10, och sedan är det kvar en 34:a utöver det, så svaret blir 11.

Hur skriver man delat med?

Division har många skrivsätt. Metoden med täljare och nämnare på var sin sida om ett streck (horisontellt eller diagonalt) kan vara lättare att läsa, men är svårt att skriva på ett tangentbord. Division brukar på dator skrivas med tecknet /. Man kan i äldre uppställningar även se : som divisionstecken.

Hur delar man stora tal utan miniräknare?

Metoden som används vid dessa bägge sätt att dividera med uppställning är följande:

 1. Dividera – Ange hur många gånger nämnaren går i den första siffran i täljaren.
 2. Multiplicera – Multiplicera den första siffran i kvoten med nämnaren och sätt resultatet under den första siffran i täljaren.

Hur räknar man ut kvoten?

Man multiplicerar två eller flera faktorer och får en produkt. Man dividerar en täljare med en nämnare och får en kvot.

Hur räknar man division liggande stolen?

Metoden som används vid dessa bägge sätt att dividera med uppställning är följande:

 1. Dividera – Ange hur många gånger nämnaren går i den första siffran i täljaren.
 2. Multiplicera – Multiplicera den första siffran i kvoten med nämnaren och sätt resultatet under den första siffran i täljaren.

Vad kallas för en division?

När två tal divideras med varandra kallas detta för en division. Man brukar säga att man delar med eller dividerar. Det tal som man delar kallas för en täljare och det du delar med kallas för nämnaren. Resultatet kallas för en kvot.

Vad används för att dividera med kort division?

Metoden som används när du dividerar med hjälp av kort division är följande. Här skriver vi det minsta talet nederst (nämnaren) och största talet överst (täljaren) när vi ställer upp dem ovanpå varandra med ett vägrätt streck mellan talen. Sedan undersöks hur många gånger som det nedersta talet går i varje siffra i det översta talet.

Vad är en division av två tal?

När två tal divideras med varandra kallas detta för en division. Man brukar säga att man delar med eller dividerar. Det tal som man delar kallas för en täljare och det du delar med kallas för nämnaren. Resultatet kallas för en kvot. De symboler (operator) som används för att visa att två tal skall delas är $ /, ÷ $ och $frac{a}{b}$