:

Hur ofta ska man vattna under torka?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ofta ska man vattna under torka?
  2. Hur ofta ska man vattna i ett växthus?
  3. Kan man plantera i blöt jord?
  4. Vad växer bra i lerjord?
  5. När vattna tomatplantor?
  6. Vilka buskar trivs i fuktig jord?

Hur ofta ska man vattna under torka?

Det är bättre att vattna mycket och sällan än lite och ofta. Om man småskvätter lite varje kväll håller man bara ytskiktet fuktigt och rötterna växer inte ner på djupet. Sådana växter med ytliga rötter blir extra känsliga för torka. Även äldre etablerade växter kan behöva vatten när det är torrt.

Hur ofta ska man vattna i ett växthus?

En bra tumregel är att vattna på morgonen så att växterna kan tillgodogöra sig vattnet under dagen. Mitt på dagen har växterna svårt att suga upp vattnet. Undvik helt att vattna kvällstid eftersom det är viktigt att bladverken hinner torka före natten – annars ökar risken för svamp i den fuktiga miljön.

Kan man plantera i blöt jord?

Vissa växter kvävs om de står för blött och rötterna får syrebrist, medan andra klarar det bra. I blöt och dåligt dränerad jord trivs växter som har sitt ursprung i dikesrenar och vid sjöstränder, exempelvis kabbleka, fackelblomster och älggräs.

Vad växer bra i lerjord?

Här är några förslag: Bondpion, luktpion, trädgårdsstormhatt, agastache, jättedaggkåpa, ulleternell, akleja, plymspirea, oktoberaster, stjärnflocka, blodormrot, fingerborgsblomma, silvermartorn, solros, kärleksört, iris, krollilja, myskmalva, kantnepeta, jättevallmo, höstflox, stäppsalvia, kransveronika.

När vattna tomatplantor?

Tomatplantor skötsel Vattna regelbundet och håll jorden fuktig, jorden ska varken stå torr eller vara genomblöt. Se till att tillföra näring några gånger under säsongen, plantor i kruka behöver näring oftare. Skaka gärna plantan lätt när de blommar, det ökar pollineringen.

Vilka buskar trivs i fuktig jord?

De tål blöt jord och suger upp en hel del av det blöta. Andra träd/buskar som tål fuktig jord är häggmispel, kerria, blåtry, storblommig try, rosenhallon, druvfläder, snöbär och skogsolvon.