:

Hur många djur dör i djurförsök i världen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många djur dör i djurförsök i världen?
  2. Hur lever djur i djurförsök?
  3. Vad händer med försöksdjur?
  4. Hur påverkar djurförsök samhället?
  5. Hur testas smink?

Hur många djur dör i djurförsök i världen?

Trenden går mot färre djurförsök

ÅrEU:s definitionProvfiske
2018274 655
2017324 771
2016344 766
2015258 403

Hur lever djur i djurförsök?

Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vad händer med försöksdjur?

Så ser försöksdjurens verklighet ut och försöken kan pågå allt från dagar till månader eller till och med år. De flesta djur dödas vid slutet av försöken, men vissa djur som apa eller hund kan återanvändas i flera försök.

Hur påverkar djurförsök samhället?

Miljökonsekvenserna av djurförsök innefattar bland annat koldioxidutsläpp, energiåtgång, vattenåtgång, läckage av kemikalier och läkemedel via avlopp och förbränning, kostnader, tid, farligt avfall samt arbetsmiljörisker.

Hur testas smink?

Kemikalier som importeras eller tillverkas i EU kan testas på djur. De här kemikalierna kan sedan också användas i kosmetika och hudvårdsprodukter, men tillverkarna får inte använda testdata från djur för att visa att produkten är säker.