:

Hur tömmer man blåsan på bästa sätt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur tömmer man blåsan på bästa sätt?
  2. Varför kan jag inte tömma blåsan ordentligt?
  3. Hur man Rikar en person?
  4. Hur mycket urin ska det vara kvar efter tömning?
  5. När används rik?

Hur tömmer man blåsan på bästa sätt?

Låt blåsan tömmas av dess eget tryck. Du kan föra höften fram och tillbaka och från sida till sida för att säkerställa att blåsan töms helt. Stig slutligen upp och stå och sitt ner på nytt. Det hjälper blåsan att tömmas.

Varför kan jag inte tömma blåsan ordentligt?

Blåssten bildas av små kristaller i urinblåsan som klumpar ihop sig till stenar. Du kan ha blåssten i flera år utan att märka det. Det är vanligare att få blåssten om du har svårt att tömma urinblåsan. Det kan till exempel vara om du har förstorad prostata, framfall eller om du använder kateter i urinblåsan.

Hur man Rikar en person?

Vid RIK använder du en tunn kateter som förs in genom urinröret och upp i urinblåsan. När urinblåsan tömts drar du sakta ut katetern. Den urinvolym som töms ut bör vanligtvis inte överstiga 400 ml.

Hur mycket urin ska det vara kvar efter tömning?

Mängden urin i blåsan kontrolleras med ultraljud sedan du själv tömt blåsan. Är det mindre än 200 ml kvar efter att du kissat behövs inga ytterligare kontroller.

När används rik?

Ren intermittent kateterisering (RIK) Vid ren intermittent kateterisering töms urinblåsan regelbundet (intermittent) flera gånger per dygn med en kateter som tas ut efter användandet. Metoden medför vanligen färre symptomgivande urinvägsinfektioner än kvarliggande kateter.