:

Vad händer om ditt företag blir anmält till ARN?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om ditt företag blir anmält till ARN?
  2. Vad prövar ARN?
  3. Måste man följa ARNs beslut?
  4. Vilka företag följer inte ARN?
  5. När kan jag ta hjälp av ARN?
  6. Är ARN bindande?
  7. Vad prövar inte ARN?

Vad händer om ditt företag blir anmält till ARN?

När företaget blivit anmält får företaget möjlighet att ge sin syn på saken. Ärendet bedöms utifrån vad som skickats in. Vi ställer inga krav på att företaget ska uttrycka sig ”juridiskt”. Vad vi vill ha är en begriplig redovisning av vad som har hänt och besked om hur företaget ser på konsumentens krav.

Vad prövar ARN?

ARN kan pröva tvister mellan medborgare i andra länder och svenska företag när svensk lag är tillämplig. ARN kan däremot inte pröva tvister mot företag i andra länder om utländsk lag är tillämplig.

Måste man följa ARNs beslut?

ARN:s beslut är rekommendationer och företagen är inte tvingade att följa rekommendationerna. På bankavdelningen brukar de flesta företag ändå följa nämndens beslut. Om företaget ändå inte följer nämndens beslut så riskerar de att hamna på Råd & Röns ”Svarta lista”.

Vilka företag följer inte ARN?

Svarta listan är helt enkelt en lista över de företag som inte följer rekommendationer från ARN, Allmänna reklamationsnämnden. Listan uppdateras två gånger per år, och om ett företag hamnar på listan så blir det kvar där i två år.

När kan jag ta hjälp av ARN?

Om du är i en tvist med ett företag kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Nämnden fungerar ungefär som en domstol. ARN är en myndighet. Nämnden ska på ett opartiskt sätt lösa tvister mellan konsumenter och företagare.

Är ARN bindande?

ARN:s beslut är inte bindande för parterna utan är utformat som en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Majoriteten av företagen följer dock ARN:s beslut. ARN prövar bara tvister mellan konsumenter och företag som är etablerade i Sverige.

Vad prövar inte ARN?

Finansiella gränsöverskridande tvister inom EU ARN kan inte pröva tvister mot företag i andra länder om utländsk lag är tillämplig.