:

Varför går luften ur däcken?

Innehållsförteckning:

  1. Varför går luften ur däcken?
  2. Hur ofta bör du kontrollera lufttrycket i däcken?
  3. Hur fungerar en Däcktryckssensor?
  4. Vad händer om man har för högt lufttryck i däcken?
  5. Vad är en tryckskillnad?

Varför går luften ur däcken?

En ventil som försämras med tiden kan börja läcka luft och det är fullt naturligt efter några år. Det kan även dyka upp inom ett år om föraren använt starka kemikalier eller varit dålig med att rengöra däcken. Något många inte känner till är ventiler kan rosta.

Hur ofta bör du kontrollera lufttrycket i däcken?

Kontrollera däckets lufttryck regelbundet Därför bör du kontrollera däckets lufttryck minst en gång per månad (och även kontrollera mönsterdjupet när du ändå håller på). Om du inte känner till däckets rekommenderade lufttryck hittar du det i ägarhandboken eller på sidoväggen till ditt däck.

Hur fungerar en Däcktryckssensor?

Systemet för däcktrycksövervakning mäter skillnader i rotationshastighet mellan de olika hjulen genom ABS-systemet för att kunna avgöra om de har korrekt däcktryck. Om däcktrycket är för lågt, förändras däckets diameter och följaktligen dess rotationshastighet.

Vad händer om man har för högt lufttryck i däcken?

Med ett för högt lufttryck blir komforten sämre och bilens grepp mot vägen (anläggningsytan) blir kortare. Vid ännu högre tryck blir även däcket smalare, vilket försämrar ditt väggrepp. Greppet blir också sämre på grund av att däcket blir styvare.

Vad är en tryckskillnad?

Påfrestningarna i ett trycksatt system bestäms av tryckskillnaden relativt omgivningen, och anges därför ofta som övertryck. Egenskaper hos en vätska eller gas (kokpunkt, densitet, entalpi) beror av absoluttrycket, men detta är svårt att mäta då instrumenteringen då behöver ett vakuum som referens.